Valószínűségszámítás
VISZAB02

2021/2022. első félév

Aktuális:


A 4. vizsga előtti konzultáció: január 19. (szerda) 14-16, QBF13

1. vizsga Feladatsor Pontozási útmutató

2. vizsga Feladatsor Pontozási útmutató

3. vizsga Feladatsor Pontozási útmutató

4. vizsga Feladatsor Pontozási útmutató


Január 20-i vizsga

Megtekintés: 2022. január 20. 18:00 IE216.1


Január 20. vizsga terembeosztás:

Akinek jár többletidő és elküldte erről a határozatát, az kezdőbetűtől függetlenül a tanszékre jöjjön (Adminisztráció (I.B.132)). Többletidőt csak ott tudunk biztosítani.

Terembeosztás a vezetéknevek kezdőbetűi szerint:

A - M: QI
N- Zs: IB028

Kérünk mindenkit, hogy a dolgozatírásra a megfelelő terembe és pontosan (jan. 14. 10:00) érkezzen.
A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz, amely 6 darab 20 pontot érő feladatból áll, időtartama 90 perc. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki a zárthelyin legalább 40 pontot ér el.

A szorgalmi időszakban lesz egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten egy aláíráspótló vizsga (pótpótzárthelyi alkalom) is. Mindkét alkalmat lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás). A pótzárthelyi alkalom (és csak az) ezen kívül használható a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás). Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot ír újra valamelyik pótzárthelyin, akkor az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és az ahhoz szükséges minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin annyival rosszabb eredményt ér el, hogy ezáltal az aláírása elveszne, akkor az aláírása megmarad, és a pontszáma 40-re módosul. Ha valaki egy pótlási (vagy javítási) alkalmon megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyi alkalomra nem szükséges jelentkezni Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).

Díjköteles pótlás (aláíráspótló vizsga):

Akinek a pótzárthelyi után továbbra is eredménytelen a zárthelyije, az a pótpótzárthelyi alkalmon még pótolhatja. Ez az alkalom a Neptunban "díjköteles pótlás" (korábban "aláíráspótló vizsga") néven szerepel, különeljárási díj megfizetése mellett Neptunban kell rá jelentkezni. Aki ezt nem tette meg, annak az ekkor megszerzett aláírását nem tudjuk a Neptunba elkönyvelni. Ezért nem tudjuk olyan hallgatónak engedélyezni a pótlást, aki a Neptun-jelentkezést elmulasztotta.
 

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Azok, akik egy korábbi félévből aláírással rendelkeznek, és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyit abból a célból, hogy a korábbi zárthelyi eredményén javítsanak. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

  • Ha sikerül újra teljesíteni az aláíráshoz szükséges feltételeket, akkor a vizsgajegybe az így kapott eredmény számít bele (akár jobb, akár rosszabb az eredetinél).
  • Ha nem sikerül újra teljesíteni az aláíráshoz szükséges feltételeket, akkor az aláírás nem vész el, de a vizsgajegybe csak az aláírás megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot (40 pont) számítjuk be.
Ha egy aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és így a fenti feltételek vonatkoznak rá). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

A félév végén az aláírással rendelkező hallgatóknak a vizsgajegy megszerzéséért írásbeli vizsgát kell tenniük. A vizsgadolgozat 6 darab 20 pontot érő feladatból áll, ebből egy feladat elmélet. Időtartama 100 perc.

Ha a vizsgadolgozat eredménye nem éri el a 40 pontot, akkor a vizsga sikertelen, és a vizsgajegy elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől).

Vizsgára csak az jelentkezhet, aki aláírással rendelkezik. A vizsgákra a Neptunban kell jelentkezni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

Sikeres vizsga esetén a vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és az írásbeli vizsga eredményéből alakítjuk ki az alábbi képletet alkalmazva:

végső_pontszám = 0,4 * min(ZH_pontszám;100) + 0,6 * min(Vizsga_pontszám;100)
.

A jegy a végső pontszám alapján: [40;55[: elégséges, [55;70[: közepes, [70;85[: jó, [85;100[: jeles.

A megtekintés keretében lehet szóbelizési lehetőséget kérni, amellyel a hallgató egy jegyet módosíthat, felfelé és lefelé egyaránt.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi öltözetben megjelenni.

IMSc pontok:

Az IMSc pontokat az alábbi képlettel számítjuk ki:

IMSc_pont = min( HF_pontszám / 10 + max(0,5*(ZH_pontszám-100);0) + max(0,5*(Vizsga_pontszám-100);0); 25).

A félév során tehát IMSc pontot három formában lehet szerezni:

  • Házi feladatokból: 10 kijelölt feladatsoron, feladatsoronként egy kitűzött feladat megoldásával. A feladat otthon kidolgozható, a gyakorlatvezetőnek az adott gyakorlat utáni két hétben beadandó. A gyakorlatvezető a feladatokat 0-tól 10 pontig értékeli. Az összpontszámot 10-zel osztjuk.
  • Zárthelyin: A ZH-n elért pontszám 100-at meghaladó részének fele.

  • Vizsgán: A vizsgán elért pontszám 100-at meghaladó részének fele.

Az összesen szerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 25.

Az IMSc pontok a vizsgaeredményekkel együtt kerülnek be a Neptunba. Kérünk mindenkit, ellenőrizze, hogy a Neptunban nyilvántartott IMSc pontszáma megfelel-e a valóságnak, és amennyiben eltérést tapasztal, azt a lehető leghamarabb jelezze a SzIT tanszéki adminisztrációján a boltizar _KUKAC_cs.bme.hu emailcímen.


Zárthelyi:

Zárthelyi: október 26. (kedd), 8:00 - 10:00
A zárthelyi anyaga az első 5 gyakorlat illetve a 6. gyakorlat első blokkjának anyaga.

Pótzárthelyi: november 23. (kedd), 8:00 - 10:00
A pótzárthelyi anyaga azonos a normál zárthelyi anyagával.

Zárthelyi és vizsga szabályai:

A rendelkezésre álló munkaidő a zárthelyin 90 perc, a vizsgán 100 perc.
A zárthelyi és a vizsga lebonyolítási szabályai megegyeznek.
A dolgozatok 6 db 20 pontot érő feladatból állnak, ebből a vizsgán 1 feladat elmélet.
Csak előre összetűzött lapokon lehet dolgozni, a piszkozatlapot is beleértve.
Az első 30 percben nem lehet a termet elhagyni.
Az első oldal jobb felső sarkán szerepeljen: a hallgató neve, Neptun-kódja, és a ZH-n a Neptun szerinti gyakorlatvezetőjének a neve.
A számszerű megoldásokat 4 értékes jegyre kerekítve várjuk.
A teljes pontszám eléréséhez a megoldás menete is szükséges. A lépéseknél a felhasznált tulajdonságok és tételek is jelzendők.
Segédeszközként csak (grafikus megjelenítésre nem alkalmas) számológép, az általunk kiosztott eloszlástáblázatok és a hallgató saját tudása használható.