Bevezetés a Számításelméletbe 2
2023/2024. második félév


Aktuális:

2. előadáskurzus 8. feladatlap: Feladatok, Google Forms link.

Javítóutas algoritmus vetítés (pdf)

Szélességi keresés vetítés (pdf)

Kérjük, hogy aki a BSz2 zh-n valamilyen kedvezményt kíván igénybe venni és ehhez engedéllyel rendelkezik, az töltse ki ezt az űrlapot. Aki az űrlapot a félév során (érvényesen) kitöltötte, annak ezt többször természetesen nem kell megtennie, a kedvezményt igénybe veheti a feltöltés időpontja után legalább két héttel tartandó összes zárthelyin. A kitöltéshez Google fiókra van szükség, ügyeljünk rá, hogy az űrlap végén ne felejtsünk el a Submit gombra is rábökni.
Előadások, előadók:

Előadó:
Időpont:
Helyszín:
Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)
Hétfő 10.15 - 12.00
IB028
Wiener Gábor (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)
Hétfő 10.15 - 12.00
E1B


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők:

Kurzuskód:
Gyakorlatvezető:
Időpont:
Helyszín:
11
Dorogi Imre (email: imredorogi98_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
E404
12
Vincze András (email: andrasvincze01_KUKAC_gmail.com
Kedd, 8:15-9:45
IB139
13
Richlik György (email: richlik_KUKAC_szit.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB140
14
Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB138
15
Héger Tamás (email: hetamas_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
IB147
16
Vizer Máté (email: vizermatebme_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
E306cd
17
Csonka Bence (email: slenhortag_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
IB145
18
Gujgiczer Anna (email: gujgiczer.anna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
E406
19
Garami Bence (email: garamibence_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-11:45
E407
20
Tóth Sára Hanna (email: toth.sara.hanna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-11:45
E405
21
Telekes Márton (email: telekesmarton_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
E405
22
Csima Judit (email: csima_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB145
23
Balázs Barbara (email: bbarbara_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB147
24
Szabó Dávid (email: dzsabo_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
E306cd
25
Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB138
26
Richlik György (email: richlik_KUKAC_szit.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB140
27
Gujgiczer Anna (email: gujgiczer.anna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
E406
28
Garami Bence (email: garamibence_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
E407
29
Tóth Dávid (email:david.a.toth.hun_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
IB139
30
Dorogi Imre (email: imredorogi98_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
E404
I1 (IMSc)
Balázs Barbara (email: bbarbara_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB134
I2 (IMSc)
Varga Kitti (email: vkitti_KUKAC_math.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE218
I3 (IMSc)
Wiener Gábor (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE219
E1 (Emelt)
Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE217-1

Az emelt szintű gyakorlatot olyan érdeklődő hallgatóknak ajánljuk, akik nehezebb feladatok megoldására vágynak; az ide járók számára a zh és minden egyéb követelmény a többiekével azonos. Aki szívesen járna ide, de az időpont nem megfelelő neki, az keresse meg valamelyik előadót e-mailben vagy az előadás szünetében.

A gyakorlatokra az előadók minden héten készítenek feladatsort, a gyakorlatvezetők jelentős része ezeket (is) használja az óráján.

1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat, 4. gyakorlat, 5. gyakorlat, 6. gyakorlat 7. gyakorlat, 8. gyakorlat,

Segédanyagok:

A félév során végig gráfelmélettel foglalkozunk. Az alábbi online jegyzet tartalmazza a tárgy teljes anyagát, sőt, valamivel többet is.

Jegyzet: BSz2 jegyzet.

Az anyag változása miatt az alábbi (a 2020/21-es tanév második félévében készült) előadásvideók is valamivel többet tartalmaznak, mint amit a tárgyból jelenleg tudni kell, például az ottani első előadás anyagáról (a kombinatorika alapjai) egyáltalán nem lesz szó.

Előadásvideók (MS STREAM, edu.bme.hu hozzáféréssel nézhetők): BSz2 előadások 1-6. BSz2 előadások 7-12.

Egyéb segédanyagok:

Katona-Recski-Szabó: A számítástudomány alapjai: ingyenesen letölthető e-könyv

Friedl-Recski-Simonyi: Gráfelméleti feladatok

Szélességi keresés vetítés (pdf) ,
Javítóutas algoritmus vetítés (pdf)

Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga:

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során egy zárthelyi dolgozatot íratunk, melyben 6 darab 10 pontot érő feladat szerepel majd. Ezek közül az utolsó a többinél (szándékaink szerint) valamivel nehezebb, csillaggal jelölt feladat. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki a zárthelyin legalább 24 pontot szerez. A normál zárthelyi alkalom mellett lesz még egy pótzárthelyi alkalom, továbbá később egy pótpótzárthelyi alkalom is. A pótzárthelyi alkalmat fel lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt dolgozat eredményének a javítására. Ha valaki a pótzárthelyin egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és a megszerzéséhez tartozó minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Ha valaki a pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak). A zárthelyi és a pótlások eredményei a kari Moodle felületen jelennek meg.

Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik az írásbeli számonkéréseken határozattal biztosított többletidővel rendelkeznek, ezt a számonkérés előtt legalább két héttel jelezzék.

A pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban és máshol sem (a pótpótzárthelyire ellenben igen, ld. alább).

A zárthelyi eredménye beszámít a tárgyból kapott végső jegybe, ennek a részleteit lásd alább.

Díjköteles pótlás:

A fentebb említett pótpótzárthelyi alkalom a Neptunban díjköteles pótlás néven jelenik meg. Erre a pótpótzárthelyi alkalomra vonatkozó szabályok az alábbiakban különböznek az elsőre vonatkozóktól:
A díjköteles pótláson írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. A megtekintés pontos időpontját és helyszínét a dolgozatírás közben hirdetjük ki. A dolgozatok eredményei még a megtekintés előtt felkerülnek a kari Moodle felületre. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor a dolgozat pontozásán változtatni már nem tudunk (kivéve természetesen a pontszámok téves összeadásából vagy adminisztrációs hibából adódó eseteket).

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Azok, akik egy korábbi félévből aláírással rendelkeznek és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:
Ha egy aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzetet készít, ehhez legalább 45 perc áll rendelkezésére), majd szóban felel belőle. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) A vizsgán az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó a tételsorban vastagon szedett definíciókat, tételeket, algoritmusokat el tudja mondani és értse is azokat. Természetesen a tételsor nem vastagon szedett részeit is tudni (és érteni) kell, ezek esetében azonban egy-két hiányosság még nem okoz bukást.

A vizsgajegyet a zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki az alábbi módon. A zárthelyin és a szóbeli vizsgán is 60 pontot lehet elérni. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyi eredményétől). Ellenkező esetben a következő képletet használjuk:

végső_pont = 0,8*min(50,zh) + 1,2*min(50,v),

ahol zh a zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám. A végső jegy a végső pontszám alapján: 0-39: elégtelen, 40-54: elégséges, 55-69: közepes, 70-84: jó, 85-100: jeles. A vizsgáztató a vizsga végső eredményét közli a hallgatóval.

Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyiből származó eredmények változatlanul érvényesek.

A tételsor a félév végén lesz letöltehető erről a honlapról. Tájékoztatásul alább mellékeljük a legutóbbi félév tételsorát, az új tételsor ettől nem fog sokban különbözni. BSz2 tételsor 2022/23. tavasz.
Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

IMSc pontok:

Az IMSc pontokat az alábbi képlettel számítjuk ki (ahol zh ismét a zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám (legfeljebb 60)).

IMSc_pont = min(25, 2max(0,zh-50) + max(0,v-50)).

Az IMSc pontok a vizsgaeredményekkel együtt kerülnek be a Neptunba. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze, hogy a Neptunban nyilvántartott IMSc pontszáma megfelel a valóságnak és amennyiben eltérést tapasztal, azt a lehető leghamarabb jelezze a SzIT tanszéki adminisztrációján a boltizar_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen.

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:


Zárthelyik:


Zárthelyi:
május 9. (csütörtök) 8.00

Pótzárthelyi: május 28. (kedd)

Díjköteles pótlás avagy pótpótzárthelyi (a Neptunban jelentkezni kell rá!): június 5. (szerda)A zárthelyin a megoldások indoklásakor csak az előadásokon elhangzott tételekre és állításokra (és persze a középiskolában tanult, az alapszintű anyagba tartozó ismeretekre) lehet bizonyítás nélkül hivatkozni.

Technikai tudnivalók a zárthelyik lebonyolításával kapcsolatban:

Mindenkinek sok sikert kívánunk!


Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai és pontozási útmutatói :


2017-ig a tárgyból két zárthelyit írattunk. A régi (BMEVISZA110 kódú) BSz2 tárgy (melynek anyaga némileg eltért a mostanitól) korábbi zárthelyi feladatsorai és pontozási útmutatói: