Bevezetés a Számításelméletbe 1
2017/2018. első félév

 

 

Aktuális

Pótpótzh eredmények

Vizsga előtti konzultációk (a sárga háttérrel jelzett kezdési időpontok - a tanszéken folyó egyéb vizsgák miatt - csúszhatnak, érdemes azokat indulás előtt ellenőrizni, az alábbi táblázatban mindig a legfrissebb információk szerepelnek):
december 19.: 10.15, IE 2.17 (SZIT, 2. emelet)
január 2.: 15.00, IB 134 (SZIT, 1. emelet)
január 4.: 14.15, IB 134 (SZIT, 1. emelet)
január 9.: 12.15, IB 134 (SZIT, 1. emelet)
január 11.: 13.30, IE 2.17 (SZIT, 2. emelet)
január 16.: 9.30, IE 2.17 (SZIT, 2. emelet)
január 18.: 13.30, IE 2.17 (SZIT, 2. emelet)

Tanácsok vizsgára készülőknek.

Tételsor  A tételsor 3. tételét javítottuk (2017.12.16.), a diofantikus egyenletek az idei előadásokon nem szerepeltek, így persze a vizsgán sem fognak. A tételsor érvényes az aktuális (VISZAA03 kódú) BSz1 tárgyon kívül a korábbi (VISZAA00 kódú) BSz1 tárgyra is.

Pótzárthelyi: javítókulcs1, javítókulcs2, eredmények.

Második zárthelyi:  : javítókulcs, eredmények.

Első zárthelyi: javítókulcs, eredmények.

A BSz1 tárgy előadóinak álláspontja a HK Konzultációs Projekt BSz1 konzultációival kapcsolatban


Előadások, előadók

Előadó:

Időpont:

Helyszín:

Szeszlér Dávid  (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)

Hétfő 10.15 - 12.00

 IB 028

Wiener Gábor   (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)

Hétfő 10.15 - 12.00

 Q I


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők

Kód  Időpont                 Gyakorlatvezető    Terem

11     Csüt. 10:15-11:45   Szeszlér Dávid        IB140

12     Csüt. 10:15-11:45   Csehi Csongor        IB146

13     Csüt. 10:15-11:45   Tőri Tünde             IB145

14     Csüt. 10:15-11:45   Takács Balázs         R505

16     Csüt. 10:15-11:45   László Dániel          E201

17     Csüt. 10:15-11:45   Richlik György       E302

19     Kedd 10:15-11:45   Balázs Barbara        E405

20     Kedd 10:15-11:45   Kabódi László         E406

21     Kedd 10:15-11:45   Varga Kitti             E407

22     Kedd 10:15-11:45   Szabó Dávid           E201

23     Kedd 10:15-11:45   Szabó Dániel          E302

24     Kedd 10:15-11:45   Wiener Gábor         R501

25     Csüt. 12:15-13:45   Szeszlér Dávid        IB139

26     Csüt. 12:15-13:45   Juhos Attila            IB147

27     Csüt. 12:15-13:45   Varga Kitti             E407

28     Csüt. 12:15-13:45   Németh Gergely     R505

29     Csüt. 12:15-13:45   Richlik György       R508

30     Csüt. 12:15-13:45   Kaszanitzky Viktória  R515

31     Csüt. 12:15-13:45   Balázs Barbara        E405

32     Csüt. 12:15-13:45   Csehi Csongor        IB146

I1      Pén.  12:15-13:45   Balázs Barbara        IB134  (IMSC gyakorlat)

I2      Pén.  12:15-13:45   Tóth Dávid             IE218   (IMSC gyakorlat)

I3      Pén.  12:15-13:45   Wiener Gábor         E303   (IMSC gyakorlat)

E1     Pént. 12:15-13:45   Szeszlér Dávid        IE217-1  (emelt szintű gyakorlat)

Az emelt szintű gyakorlatot olyan érdeklődő hallgatóknak ajánljuk, akik nehezebb feladatok megoldására vágynak; az ide járók számára a zh és minden egyéb követelmény a többiekével azonos. Aki szívesen járna ide, de az időpont nem megfelelő neki, az keresse meg valamelyik előadót e-mailben vagy az előadás szünetében.

A gyakorlatokra az előadók minden héten készítenek feladatsort, a gyakorlatvezetők jelentős része ezeket (is) használja az óráján.

1. gyakorlat  2. gyakorlat  3. gyakorlat  4. gyakorlat  5. gyakorlat  6. gyakorlat  7. gyakorlat  8. gyakorlat  9. gyakorlat  10. gyakorlat  11. gyakorlat  12. gyakorlat  13. gyakorlatTudnivalók a tárgy 2014-es átalakulásával kapcsolatban

A kari mérnökinformatikus alapképzés 2014. őszétől átalakult, megújult; ez a Bevezetés a számításelméletbe 1 tárgyat is jelentős mértékben érintette. Az átalakulás azzal is járt, hogy a tárgy oktatása során keletkezett, 2014-nél korábbi segédanyagok (jegyzetek, feladatsorok, zárthelyi dolgozatok) nem illeszkednek a megújult anyaghoz. Ezért a tárgyhoz új jegyzet készült, ami szándékaink szerint teljesen lefedi a 2014-től érvényes BSz1 anyagot. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne, vagy csak nagyon korlátozott mértékben és kritikával használjon minden, a 2014/2015-ös tanévnél korábbról származó, a BSz1-hez készült segédanyagot; könnyen előfordulhat, hogy ezek inkább hátráltatnák, mint segítenék a tárgy tanulásában.


Jegyzet

A tárgyhoz készült digitális jegyzet letölthető innen: http://cs.bme.hu/bsz1/jegyzet

Kérjük szépen, hogy aki a jegyzetben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a szeszler_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!

Feladatgyűjtemény

A tárgyhoz készült, megoldásokat is tartalmazó feladatgyűjtemény letölthető innen. (Ez a feladatgyűjtemény már a megújult, BMEVISZAA03 kódú BSz1 tárgyhoz tartozik.)

Kérjük szépen, hogy aki a feladatgyűjteményben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a wiener_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!


Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk, mindkettőben 6 darab 10 pontot érő feladat lesz. Ezek közül az utolsó a többinél (szándékaink szerint) valamivel nehezebb, csillaggal jelölt feladat. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:

A két zárthelyi alkalom mellett lesz még december 11-én egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten (később, a Neptunban megjelebő időpontban) egy második pótzárthelyi alkalom is. Ezek mindegyikén újból meg lehet írni akár az első, akár a második zárthelyi dolgozatot, de egyszerre csak az egyiket. (A dolgozat újbóli megírása természetesen nem azt jelenti, hogy a feladatsorok azonosak volnának, de mindhárom esetben ugyanazokat az anyagrészeket kérik számon és - szándékaink szerint - a nehézségük is azonos.) A két pótzárthelyi alkalmat lehet tehát használni az elmulasztott zárthelyik teljesítésére vagy egy korábban megírt dolgozat eredményének a javítására. Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és az adott zh-n a megszerzéséhez tartozó minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyiken mindenki szabadon eldöntheti, hogy az első vagy a második zárthelyit kívánja pótolni vagy javítani; annak sincs akadálya, hogy valaki mindkét pótzárthelyin ugyanannak a dolgozatnak a pótlását vagy javítását kísérelje meg.

Az első pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).

Ha valaki a két normál zárthelyivel (tehát pótlás nélkül) sikeresen teljesítette az aláírás feltételeit és (a TVSz biztosította jogával élve) mindkét zárthelyi eredményét még a szorgalmi időszakban javítani kívánja (és így erre az első pótzárthelyi alkalom nem elegendő), az keresse meg (emailben vagy személyesen) a tárgy valamelyik előadóját legkésőbb egy héttel az első pótzárthelyi időpontja előtt. A zárthelyik eredménye beszámít a tárgyból kapott végő jegybe.

Aláíráspótló vizsga:

A fentebb említett, a pótlási héten biztosított második pótzárthelyi alkalom a Neptunban aláíráspótló vizsga néven jelenik meg. (Ez a név tehát némileg félrevezető, itt nem egy valódi vizsgáról van szó.) Erre a második pótzárthelyi alkalomra vonatkozó szabályok az alábbiakban különböznek az elsőre vonatkozóktól:

Az aláíráspótló időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. Az aláíráspótló vizsgán írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. (A megtekintés pontos időpontját a dolgozatírás közben hirdetjük ki.) A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a tárgy honlapjára is felkerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor a dolgozat pontozásán változtatni már nem tudunk (kivéve természetesen a pontszámok téves összeadásából vagy adminisztrációs hibából adódó eseteket).

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Az érvényes TVSz-nek megfelelően a tárgyból korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes. (Részletesebben ez azt jelenti, hogy az aláírás megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakjának végéig az aláírás még érvényes.) Ezen az időkereten belül a BMEVISZA103 kódú és a BMEVISZAA00 kódú tárgyak aláírása érvényes az új, BMEVISZAA03 kódú tárgyból is. Azok, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak, vagy az aláírás érvényességét meghosszabbítsák. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Ha egy érvényes aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzetet készít, ehhez legalább 45 perc áll rendelkezésére), majd szóban felel belőle. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) A vizsgán az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó a tételsorban vastagon szedett definíciókat, tételeket, algoritmusokat el tudja mondani és értse is azokat. Természetesen a  tételsor nem vastagon szedett részeit is tudni (és érteni) kell, ezek esetében azonban egy-két hiányosság még nem okoz bukást.

A vizsgajegyet a két zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki az alábbi módon. Mindkét zárthelyin és a szóbeli vizsgán is 60 pontot lehet elérni. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). Ellenkező esetben a következő képletet használjuk:

végső_pont = 0,4*(min(50,zh1) + min(50,zh2)) + 1,2*min(50,v),

ahol zh1 és zh2 az első, illetve második zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám. A végső jegy a végső pontszám alapján: 0-39: elégtelen, 40-54: elégséges, 55-69: közepes, 70-84: jó, 85-100: jeles.

Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

A tárgyhoz tartozó vizsgatételsor a félév végén letölthető lesz.

Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

IMSC pontok:

Az IMSc pontokat az alábbi képlettel számítjuk ki (ahol zh1 és zh2 ismét az első, illetve második zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám (legfeljebb 60)).

IMSc_pont = min(25, max(0,zh1-50) + max(0,zh2-50) + max(0,v-50)).

 

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:


Zárthelyik

Első zárthelyi: 

október 19. (csütörtök)

8.00 - 10.00

Második zárthelyi:

november 30. (csütörtök)

8.00 - 10.00

 

Első vagy második (de nem mindkét) zárthelyi pótlása: 

december 11. 

 

 

 

 


A zárthelyik és pótzárthelyik technikai lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

A zárthelyikre való készüléshez használhatók a 2014. őszi félév dolgozatai, a 2015. őszi félév dolgozatai, a 2016. őszi félév dolgozatai, illetve a tárgyhoz készült feladatgyűjtemény

 

Az anyag sorrendje ebben a félévben eltér a korábbiaktól, elsőként számelmélettel foglalkozunk, ezt követi a térbeli koordinátageometria és a lineáris algebra. A zh-ra készüléskor és a korábbi zh-k tanulmányozásakor ezt természetesen célszerű figyelembe venni.

 

A tárgy átalakulásával kapcsolatban írtak szerint a 2014. őszi félévinél korábbi zárthelyi dolgozatok nem, vagy csak részben illeszkednek a tárgyhoz. Alább részletesen felsoroljuk, hogy a 2014-et megelőző néhány év zárthelyi feladatai hogyan használhatók a megújult anyaghoz.

 

A 2010. és 2013. közötti évek első zárthelyik (és az ezekhez tartozó első és második pótzárthelyik) feladatai jórészt változtatás nélkül használhatók. A csak kisebb változtatással, vagy egyáltalán nem használható feladatok az alábbiak:

2013. október 24.: A 2. feladatban "U tetszőleges vektortér" helyett Rn egy U altere értendő.
2013. december 9., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2013. december 17., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn értendő.
2012. október 18.: A 3. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2012. december 3., első pótzárthelyi: Mindegyik feladat használható.
2012. december 11., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn értendő.
2011. október 20.: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2011. december 5., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 4. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2011. december 13., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő, a 3. feladatban "V vektortér" helyett V=Rn (és annak egy W altere) értendő.
2010. október 21.: A 2. és 6. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett V=Rn értendő.
2010. december 6., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett V=Rn (és annak egy W altere) értendő, az 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2010. december 15., első pótzárthelyi: A 2., 5. és 6. feladatok elhagyandók.

 

A 2011. és 2013. közötti évek második zárthelyi dolgozatokból (és az ezekhez tartozó első és második pótzárthelyikből) a feladatok egy része változtatás nélkül használható. A csak kis változtatással, vagy egyáltalán nem használható feladatok az alábbiak:

2013. november 28.: A 4. feladat szövegéből "a szokásos bázisban" rész törlendő. Az 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2013. december 9., második pótzárthelyi: A 4. feladat szövegéből "a szokásos bázisban" rész törlendő. Az 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2013. december 17., második pótzárthelyi: A 4. és 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2012. november 22.: A 4. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2012. december 3., második pótzárthelyi: Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2012. december 11., második pótzárthelyi: A 3. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2011. november 24.: A 3., 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2011. december 5., második pótzárthelyi: A 3., 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2011. december 13., második pótzárthelyi: A 3. és 4. feladatban "V vektortér" helyett Rn (és annak egy lineáris transzformációja) értendő, a 4. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.

A számelmélet anyagrész 2014-et megelőzően a BSz2 tárgy anyagához tartozott, ennek a gyakorlásához az elmúlt évek (a fenti linken megtalálható) BSz2 dolgozataiból a következő feladatok használhatók: 2012. április 9., 3. feladat; 2012. május 7., második pótzárthelyi, 4. feladat; 2012. május 15., második pótzárthelyi, 3. és 4. feladat; 2011. április 21., 3. feladat; 2011. május 9., második pótzárthelyi, 3. feladat; 2011. május 17., második pótzárthelyi, 3. feladat.


Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai:

A tárgy átalakulásával kapcsolatban írtak szerint a 2014. őszi félévinél korábbi zárthelyi dolgozatok feladatai nem, vagy csak részben illeszkednek a tárgyhoz. (Az ennél korábbi dolgozatok használhatóságát illetően lásd itt.)

2016. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2015. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2014. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2013. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2012. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2011. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2010. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2009. őszi félév
2008. őszi félév
2007. őszi félév
2006. őszi félév
2005. őszi félév
2004. őszi félév
2003. őszi félév

2002. őszi félév
2001. őszi félév
2000. őszi félév
1999. őszi félév

Korábbi félévek gyakIV, illetve vizsga feladatsorai:

(Az 1999/2000-es tanévig a tárgyból írásbeli vizsga is volt, amely mindig egy nyolc feladatból álló feladatsor volt az egész félév anyagából. Az aktuális TVSz 2007-es életbe lépéséig egy, a mostani aláíráspótló vizsgának megfelelő dolgozat a gyakIV névre hallgatott.)

2005. őszi félév
2004. őszi félév
2003. őszi félév
2002. őszi félév
2000. őszi félév

1999. őszi félév


Hasznos linkek