Bevezetés a Számításelméletbe 1
2023/2024. első félév


Aktuális:

2. előadáskurzus 8/a feladatlap: Feladatok, Google Forms link.

2. előadáskurzus 8/b feladatlap: Feladatok, Google Forms link.
Online anyagok:

Előadásvideók (MS Stream, edu.bme.hu belépéssel nézhetők): BSz1 előadások. A felvételek a 2020. őszi órákon készültek.

Online jegyzet

Vetítés a polinomiális algoritmus fogalmáról

Online feladatgyűjtemény

Gyakorlat példasorok: 1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat, 4. gyakorlat,


Előadások, előadók:

Előadó:
Időpont:
Helyszín:
Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)
hétfő, 10.15-12.00, szerda 10.15 - 12.00
IB028
Wiener Gábor (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)
hétfő, 10.15-12.00, szerda 10.15 - 12.00
E1B


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők:

Kurzuskód:
Gyakorlatvezető:
Időpont:
Helyszín:
11
Csima Judit (csima_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB138
12
Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB139
13
Richlik György (email: richlik_KUKAC_szit.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB140
14
Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB145
15
Balázs Barbara (email: bbarbara_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB147
16
Wiener Gábor (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
IB146
17
Héger Tamás (email: hetamas_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
R508
18
Gujgiczer Anna (email: gujgiczer.anna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
R515
19
Uzonyi Ákos (email: uzonyi.akos_KUKAC_gmail.com))
Kedd, 10:15-11:45
R504
20
Tóth Sára Hanna (toth.sara.hanna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
R505
21
Telbisz Csanád (email: csanadtelbisz_KUKAC_edu.bme.hu)
Kedd, 10:15-11:45
R506
22
Csima Judit (csima_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB138
23
Marits Márton (email: marits.marton_KUKAC_gmail.com))
Kedd, 8:15-9:45
IB139
24
Zalavári Márton (email: zalavarm_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
IB140
25
Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB145
26
Richlik György (email: richlik_KUKAC_szit.bme.hu)
Kedd, 8.15-9:45
IB146
27
Gujgiczer Anna (email: gujgiczer.anna_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
R515
28
Héger Tamás (email: hetamas_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
R516
29
Dorogi Imre (email: imredorogi98_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 8:15-9:45
R514
30
Dorogi Imre (email: imredorogi98_KUKAC_gmail.com)
Kedd, 10:15-11:45
R501
I1 (IMSc)
Balázs Barbara (email: bbarbara_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IB134
I2 (IMSc)
Varga Kitti (email: vkitti_KUKAC_math.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE218
I3 (IMSc)
Wiener Gábor (email: wiener_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE219
E1 (Emelt)
Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)
Kedd, 8:15-9:45
IE217-1

Az emelt szintű gyakorlatot olyan érdeklődő hallgatóknak ajánljuk, akik nehezebb feladatok megoldására vágynak; az ide járók számára a zh és minden egyéb követelmény a többiekével azonos. Aki szívesen járna ide, de az időpont nem megfelelő neki, az keresse meg valamelyik előadót e-mailben vagy az előadás szünetében.

A gyakorlatokra az előadók minden héten készítenek feladatsort, a gyakorlatvezetők jelentős része ezeket (is) használja az óráján.

1. gyakorlat, 2. gyakorlat, 3. gyakorlat, 4. gyakorlat,


Segédanyagok:

Jegyzet:

A tárgyhoz készült digitális jegyzet letölthető innen: http://cs.bme.hu/bsz1/jegyzet

Kérjük szépen, hogy aki a jegyzetben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a szeszler_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!

Feladatgyűjtemény:

A tárgyhoz készült, megoldásokat is tartalmazó feladatgyűjtemény letölthető innen: http://cs.bme.hu/bsz1/feladatgyujtemeny

Kérjük szépen, hogy aki a feladatgyűjteményben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a wiener_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!

Figyelem! A kari mérnökinformatikus alapképzés 2022. őszén és azt megelőzően 2014. őszén is átalakult és megújult, ez a Bevezetés a számításelméletbe 1 tárgyat is jelentős mértékben érintette. A 2014. és 2022. közti segédanyagok tökéletesen használhatók a felkészüléshez, mivel a tárgy tematikája 2022-ben (az előadások számának növelése ellenére) nem változott. A 2014-nél korábbi segédanyagok (jegyzetek, feladatsorok, zárthelyi dolgozatok) azonban már nem illeszkednek a 2014-ben megújult anyaghoz. Ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne, vagy csak nagyon korlátozott mértékben és kritikával használjon minden, a 2014/2015-ös tanévnél korábbról származó, a BSz1-hez készült segédanyagot; könnyen előfordulhat, hogy ezek inkább hátráltatnák, mint segítenék a tárgy tanulásában.


Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga:

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk, mindkettőben 6 darab 10 pontot érő feladat lesz. Ezek közül az utolsó a többinél (szándékaink szerint) valamivel nehezebb, csillaggal jelölt feladat. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki az alábbi két feltételt teljesíti:
Mindkét zárthelyihez tartozik egy pótzárthelyi alkalom, akinek pedig ezek segítségével sem sikerül megszerezni az aláírást, annak rendelkezésére áll egy további pótpótzárthelyi alkalom is. A pótzárthelyi alkalmakat fel lehet használni a megfelelő zárthelyik pótlására vagy javítására. A pótpótzárthelyi alkalom pedig a zárthelyik egyikének pótlására vagy javítására használható, de csak akkor, ha a hallgató addigra az aláírást még nem szerezte meg. Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin vagy a pótpótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. Ez alól egy kivétel van: ha a korábbi zh sikeres (vagyis legalább 24 pontos) volt, akkor az új pontszám semmiképp sem lehet 24-nél alacsonyabb. Ha valaki egy pótzárthelyin vagy pótpótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyikre nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azokon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg), a pótpótzárthelyire azonban jelentkezni kell a Neptunban (ld. később).

A zárthelyik eredménye beszámít a tárgyból kapott végső jegybe, ennek a részleteit lásd alább.

Díjköteles pótlás:

A fentebb említett pótpótzárthelyi alkalom a Neptunban díjköteles pótlás néven jelenik meg és a pótzárthelyikkel ellentétben erre az alkalomra a Neptunban jelentkezni kell. Figyelem! Aki ezt elmulasztja, annak az ezen az alkalmon megszerzett aláírását nem tudjuk beírni a Neptunba. Így nincs lehetőségünk arra, hogy a díjköteles pótláson olyan hallgatónak engedélyezzük a részvételt, aki a Neptunban a jelentkezést elmulasztotta. A díjköteles pótláson való részvételért különeljárási díjat kell fizetni.
A díjköteles pótlás időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. A díjköteles pótláson írt dolgozatokat jellemzően még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. A megtekintés pontos időpontját és helyszínét a dolgozatírás közben hirdetjük ki. A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a kari Moodle rendszerbe is bekerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor a dolgozat pontozásán változtatni már nem tudunk (kivéve természetesen a pontszámok téves összeadásából vagy adminisztrációs hibából adódó eseteket).

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Azok, akik egy korábbi félévből aláírással rendelkeznek (akár a VISZAA03 kódú tárgyból) és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:
Ha egy aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzetet készít, ehhez legalább 45 perc áll rendelkezésére), majd szóban felel belőle. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) A vizsgán az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó a tételsorban vastagon szedett definíciókat, tételeket, algoritmusokat el tudja mondani és értse is azokat. Természetesen a tételsor nem vastagon szedett részeit is tudni (és érteni) kell, ezek esetében azonban egy-két hiányosság még nem okoz bukást.

A vizsgajegyet a két zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki az alábbi módon. Mindkét zárthelyin és a szóbeli vizsgán is 60 pontot lehet elérni. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). Ellenkező esetben a következő képletet használjuk:

végső_pont = 0,4*(min(50,zh1) + min(50,zh2)) + 1,2*min(50,v),

ahol zh1 és zh2 az első, illetve második zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám. A végső jegy a végső pontszám alapján: 0-39: elégtelen, 40-54: elégséges, 55-69: közepes, 70-84: jó, 85-100: jeles.

Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

A tárgyhoz tartozó 2022-es tételsor letölthető innen. A tényleges, friss tételsor a félév végén lesz elérhető, de várhatóan csak minimálisan különbözik majd a tavalyitól.

Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

IMSc pontok:

Az IMSc pontokat az alábbi képlettel számítjuk ki (ahol zh1 és zh2 ismét az első, illetve második zárthelyin, v pedig a szóbeli vizsgán szerzett pontszám (legfeljebb 60)).

IMSc_pont = max(0,zh1-50) + max(0,zh2-50) + max(0,v-50).

Az IMSc pontok a vizsgaeredményekkel együtt kerülnek be a Neptunba. Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze, hogy a Neptunban nyilvántartott IMSc pontszáma megfelel a valóságnak és amennyiben eltérést tapasztal, azt a lehető leghamarabb jelezze a SzIT tanszéki adminisztrációján a boltizar_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen.

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:


Zárthelyik:

Első zárthelyi:
november 3. (péntek)

Első pótzárthelyi:
november 17. (péntek)

Második zárthelyi:
december 1. (péntek)

Második pótzárthelyi:
december 11. (hétfő)

Pótpótzárthelyi:
A zárthelyiken a megoldások indoklásakor csak az előadásokon elhangzott tételekre és állításokra (és persze a középiskolában tanult, az alapszintű anyagba tartozó ismeretekre) lehet bizonyítás nélkül hivatkozni. Az, hogy a kérdéses tétel vagy állítás az anyagnak az adott zh-hoz tartozó részében vagy máshol szerepel, nem számít.
Mindenkinek sok sikert kívánunk!

Technikai tudnivalók a zárthelyik lebonyolításával kapcsolatban:

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

A zárthelyikre való felkészüléshez használható a tárgyhoz tartozó feladatgyűjtemény és a korábbi évek zárthelyi feladatsorai (az ott részletezett szempontok figyelembevételével). Természetesen figyelni kell arra, hogy az egyes tanévekben változhat az anyag sorrendje vagy a dolgozatok időpontja, ezért a zárthelyik anyaga nem azonos; értelemszerűen olyan feladatokat érdemes keresni, amelyek az épp aktuális zárthelyi anyagához tartoznak.


Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai és pontozási útmutatói:

A fentebb írtak szerint a 2014. őszi félévinél korábbi zárthelyi dolgozatok nem, vagy csak részben illeszkednek a tárgyhoz, felkészüléshez ezek használatát nem javasoljuk.

Hasznos linkek: