Bevezetés a Számításelméletbe 1
2015/2016. első félév
 Előadások, előadók:

Előadó:

Időpont:

Helyszín:

Pach Péter Pál (email: ppp_KUKAC_cs.bme.hu)

Hétfő 10.15 - 12.00

IB 027

Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)

Hétfő 10.15 - 12.00

IB 028


Gyakorlatok, gyakorlatvezetők:
  

Kurzuskód:

Gyakorlatvezető:

Időpont:

Helyszín:

10a

Varga Kitti (email: vkitti01_KUKAC_freemail.hu)

Kedd   8.15 -  9.45

IB 138

10b

Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd  8.15 -  9.45

IB 139

10c

Balázs Barbara (email: hut-barbara_KUKAC_hotmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

IB 140

11

Richlik György (email: richlik_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd  8.15 -  9.45

IB 145

12

Kabódi László (email: kabodil_KUKAC_gmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

E 406

13

Friedl Katalin (email: friedl_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd  8.15 -  9.45

IB 134

14

Vizer Máté (email: mmvizer_KUKAC_gmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

IB 146

15

Csehi Csongor (email: cscsgy_KUKAC_gmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

E 404

16

Papp László (email: lazsa88_KUKAC_gmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

E 405

16a

Soltész Dániel (email: protosdrone_KUKAC_gmail.com)

Kedd  8.15 -  9.45

T 606

17

Varga Kitti (email: vkitti01_KUKAC_freemail.hu)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 138

18

Szabó Réka (email: szabo_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 139

19

Friedl Katalin (email: friedl_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 134

20

Balázs Barbara (email: hut-barbara_KUKAC_hotmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 140

20a

Soltész Dániel (email: protosdrone_KUKAC_gmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

QB 104

21

Vizer Máté (email: mmvizer_KUKAC_gmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 146

22

Richlik György (email: richlik_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd 10.15 - 11.45

IB 145

23

Papp László (email: lazsa88_KUKAC_gmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

E 405

24

Csehi Csongor (email: cscsgy_KUKAC_gmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

E 404

25

Kabódi László (email: kabodil_KUKAC_gmail.com)

Kedd 10.15 - 11.45

E 406

E1 (emelt szintű)

Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd  8.15 -  9.45

IE 217-1

E2 (emelt szintű)

Szeszlér Dávid (email: szeszler_KUKAC_cs.bme.hu)

Kedd  10.15 - 11.45

IE 217-1

Az emelt szintű gyakorlatot azoknak ajánljuk, akik a tárgy iránt érdeklődnek és kicsit magasabb szintű feladatokra vágynak. Akik ide járnak, azok számára a ZH és minden egyéb tárgykövetelmény ugyanaz, mint a többieknek.

A gyakorlatokra az előadók minden héten készítenek feladatsort, ezek alább találhatók. A gyakorlatvezetők egy része ezeket (is) használja órán.

Akik a normál gyakorlatot kevésnek találják, kérdéseik vannak, további gyakorlófeladatokat szeretnének megoldani, azok számára ajánljuk a tanszék által biztosított rendszeres konzultációs lehetőséget.
Figyelem! Az utolsó héten a konzultáció szerdán, december 9-én, 16.15-től 17.45-ig lesz. Ezen a pótpótzárthelyire való készülés közben felmerült kérdéseket is fel lehet tenni.
A konzultációk helyszíne
az IB134-es terem, az órákat Csákány Rita tartja (email: csakany
_KUKAC_cs.bme.hu).Tudnivalók a tárgy 2014-es átalakulásával kapcsolatban

A kari mérnökinformatikus alapképzés 2014. őszétől átalakult, megújult; ez a Bevezetés a számításelméletbe 1 tárgyat is jelentős mértékben érintette. Az átalakulás azzal is járt, hogy a tárgy oktatása során keletkezett, 2014-nél korábbi segédanyagok (jegyzetek, feladatsorok, zárthelyi dolgozatok) nem illeszkednek a megújult anyaghoz. Ezért a tárgyhoz új jegyzet készült, ami szándékaink szerint teljesen lefedi a 2014-től érvényes BSz1 anyagot. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne, vagy csak nagyon korlátozott mértékben és kritikával használjon minden, a 2014/2015-ös tanévnél korábbról származó, a BSz1-hez készült segédanyagot; könnyen előfordulhat, hogy ezek inkább hátráltatnák, mint segítenék a tárgy tanulásában.

Azoknak a hallgatóknak viszont, akiknek a még a korábbi, BMEVISZA103 kódú BSz1 tárgyból van aláírásuk és ezt vették fel (vizsgakurzus formájában) azt javasoljuk, hogy ne, vagy csak korlátozott mértékben és kritikával használják a felkészüléshez az új jegyzetet.


Jegyzet:

A tárgyhoz készült digitális jegyzet letölthető innen: http://cs.bme.hu/bsz1/jegyzet

Kérjük szépen, hogy aki a jegyzetben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a szeszler_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!

Feladatgyűjtemény:

A tárgyhoz készült, megoldásokat is tartalmazó feladatgyűjtemény letölthető innen. (Ez a feladatgyűjtemény már a megújult, BMEVISZAA00 kódú BSz1 tárgyhoz tartozik.)

Kérjük szépen, hogy aki a feladatgyűjteményben hibát talál (legyen az akár csak egy apró elírás vagy egy félreérthető, pontatlan fogalmazás) az ezt jelezze a wiener_KUKAC_cs.bme.hu emailcímen. A segítséget előre is köszönjük!


Értékelés, tárgykövetelmények, vizsga:

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során két zárthelyi dolgozat lesz. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:

A két zárthelyi alkalom mellett lesz még a szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten egy második pótzárthelyi alkalom is. Ezek mindegyikén újból meg lehet írni akár az első, akár a második zárthelyi dolgozatot, de egyszerre csak az egyiket. (A dolgozat újbóli megírása természetesen nem azt jelenti, hogy a feladatsorok azonosak volnának, de mindhárom esetben ugyanazokat az anyagrészeket kérik számon és - a szándékaink szerint - a nehézségük is egyenlő.) A két pótzárthelyi alkalmat lehet tehát használni az elmulasztott zárthelyik teljesítésére vagy egy korábban megírt dolgozat eredményének a javítására. Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és a legalább 40%-os átlagos eredményt egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin annyival rosszabb eredményt ér el, hogy ezáltal az aláírása elveszne - akár azért, mert nem ért el 30%-ot, akár mert az átlagos eredménye 40% alá csökkenne -, akkor az aláírása megmarad és az átlagos eredménye sem csökken 40% alá.) Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

A pótzárthelyiken mindenki szabadon eldöntheti, hogy az első vagy a második zárthelyit kívánja pótolni vagy javítani; annak sincs akadálya, hogy valaki mindkét pótzárthelyin ugyanannak a dolgozatnak a pótlását vagy javítását kísérelje meg.

Az első pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).

Ha valaki a két normál zárthelyivel (tehát pótlás nélkül) sikeresen teljesítette az aláírás feltételeit és (a TVSz biztosította jogával élve) mindkét zárthelyi eredményét még a szorgalmi időszakban javítani kívánja (és így erre az első pótzárthelyi alkalom nem elegendő), az keresse meg (emailben vagy személyesen) a tárgy valamelyik előadóját legkésőbb egy héttel az első pótzárthelyi időpontja előtt.

Aláíráspótló vizsga:

A fentebb említett, a pótlási héten biztosított második pótzárthelyi alkalom a Neptunban aláíráspótló vizsga néven jelenik meg. (Ez a név tehát némileg félrevezető, itt nem egy valódi vizsgáról van szó.) Erre a második pótzárthelyi alkalomra vonatkozó szabályok az alábbiakban különböznek az elsőre vonatkozóktól:

Az aláíráspótló időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. Az aláíráspótló vizsgán írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. (Ennek a pontos időpontját a dolgozatírás közben hirdetjük ki.) A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a tárgy honlapjára is felkerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor már a dolgozat pontozásán változtatni nem tudunk.

Változások a tárgykövetelményekben:

A tárgykövetelményekkel kapcsolatban eddig leírtak a 2015. őszi félévtől érvényesek. A tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók kedvéért alább összefoglaljuk, hogy a fentiek pontosan milyen változásokat jelentenek a korábban érvényes szabályokhoz képest. Az aláírás megszerzéséhez a továbbiakban

Korábbi félévben szerzett aláírás:

Az érvényes TVSz-nek megfelelően a tárgyból korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes. (Részletesebben ez azt jelenti, hogy az aláírás megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakjának végéig az aláírás még érvényes.) Ezen az időkereten belül a régi, BMEVISZA103 kódú tárgy aláírása érvényes az új, BMEVISZAA00 kódú tárgyból is. Azok, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek és ebben a félévben is a reguláris előadást és gyakorlatot (tehát nem a vizsgakurzust) vették fel, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket abból a célból, hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak, vagy az aláírás érvényességét meghosszabbítsák. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Ha egy érvényes aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak, mindkét zárthelyi tekintetében). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Vizsga:

Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.

A vizsga szóban zajlik, az alábbiak szerint: a tételsoron szereplő tételek közül a vizsgázó egyet kap, ezt kidolgozza (vagyis a szóbeli felelethez egy bő jegyzetet készít, ehhez legalább 45 perc áll rendelkezésére), majd szóban felel belőle. A felelet abból áll, hogy egyrészt a vizsgázó a jegyzeteire támaszkodva részletesen beszámol a húzott tételről, másrészt a vizsgáztató néhány szúrópróbaszerű, az anyag többi részével kapcsolatos kérdésére válaszol. (A vizsga sikerességéhez tehát nem elég a kihúzott tétel ismertetése, az imént említett további kérdésekre is kell tudni válaszolni.) Az elégséges megszerzésének feltétele, hogy a vizsgázó az anyagban szereplő minden definíciót és tételt ki tudjon mondani, illetve tudjon értelmezni.

A vizsgajegyet a két zárthelyi eredményéből és a vizsgán nyújtott szóbeli teljesítményből alakítjuk ki olyan módon, hogy abba a zárthelyik átlaga 40 százalék erejéig, a szóbeli vizsga 60 százalék erejéig számít bele. Ha a szóbeli vizsga elégtelen, akkor a vizsgajegy is elégtelen (függetlenül a zárthelyik eredményétől). Javító vagy ismétlő vizsga a TVSz szerint tehető. Javító vizsga esetén a zárthelyikből származó eredmények változatlanul érvényesek.

A tárgyhoz tartozó vizsgatételsor letölthető innen. Ez érvényes a 2016. tavaszi félévben is azoknak, akik a BMEVISZAA00 kódú vizsgakurzuson vannak.
Azok számára, akik a régi típusú, BMEVISZA103 kódú BSz1 tárgyat vették fel (vizsgakurzusként), az innen letölthető vizsgatételsor érvényes.

Figyelem! A vizsgákra a Neptunban jelentkezni kell. Mivel a Neptun csak a vizsgára jelentkezett hallgatók eredményeinek a felvitelét engedélyezi, így nincs lehetőségünk olyan hallgatót vizsgáztatni, aki a jelentkezést elmulasztotta.

A vizsgán (ebből a tárgyból) nem szükséges alkalmi ruhában megjelenni, ez a vizsga eredményét semmilyen mértékben nem befolyásolja.

További jótanácsok a vizsgára való felkészüléshez itt olvashatók.

Technikai tudnivalók a vizsgákkal kapcsolatban:

december 22.

14.15 - 15.45

IE 2.17.1


január 5.

13.30 - 15.00

IB 139


január 7.

12.15 - 13.45

IB 139


január 12.

13.15 - 14.45

IB 134


január 14.

14.15 - 15.45

IB 134


január 19.

14.15 - 15.45

IB 134


január 20.

14.30 - 16.00

IB 145


január 26.

15.15 - 16.45

IB 134Zárthelyik:

Első zárthelyi: 

október 22. (csütörtök)

8.00 - 10.00


Második zárthelyi:

november 26. (csütörtök)

8.00 - 10.00Az (első)
pótzárthelyi időpontja:

Első vagy második (de nem mindkét) zárthelyi pótlása: 

december 7. (hétfő)

17.00 - 19.00A december 7-i, első zárthelyi terembeosztása:

Kérjük szépen, hogy mindenki keresse meg (pontosan), hogy a (vezeték)neve az ábécé melyik részébe tartozik és az ennek megfelelő terembe menjen dolgozatot írni.
A pótzárthelyik anyaga megegyezik a megfelelő, normál zárthelyi anyagával. (Címszakavban ez a következőket jelenti. Első zárthelyi:
térbeli koordinátageometria, Rn fogalma és az ezzel kapcsolatos ismeretek - pl. altér, generált altér, lineáris függetlenség, bázis, dimenzió, koordinátavektor, - lineáris egyenletrendszerek, determináns, mátrixműveletek. Második zárthelyi: mátrix inverze, mátrix rangja, lineáris leképezések (magtér és képtér, bázistranszformáció), sajátérték és sajátvektor, a számelmélet alapfogalmai, kongruencia fogalma és műveleti tulajdonságai, lineáris kongruenciák.)
Kérjük, hogy a zárthelyik lebonyolításával kapcsolatban alább írt technikai tudnivalókat mindenki olvassa el és vegye figyelembe!
Mindenkinek sok sikert kívánunk!

A - É:
Q-I
F - I:
E.1.B
J - L:
K.2.34
M - Ny:
ST.F.NAGY
O - Zs:
K.F.51

További, a pótzárthelyivel kapcsolatos információk itt olvashatók

Az október 22-i, első zárthelyi pontozási útmutatója
A november 26-i, második zárthelyi pontozási útmutatója
A december 7-i pótzárthelyi pontozási útmutatója
 
A zárthelyik és pótzárthelyik technikai lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Mindenkinek sok sikert kívánunk!

A zárthelyikre való készüléshez használhatók a 2014. őszi félév dolgozatai, illetve a tárgyhoz készült feladatgyűjteményA tárgy átalakulásával kapcsolatban írtak szerint a 2014. őszi félévinél korábbi zárthelyi dolgozatok nem, vagy csak részben illeszkednek a tárgyhoz. Alább részletesen felsoroljuk, hogy a 2014-et megelőző néhány év zárthelyi feladatsorai hogyan használhatók a megújult anyaghoz.

Első zárthelyik:

A 2010. és 2013. közötti évek első zárthelyi dolgozatai (és az ezekhez tartozó első és második pótzárthelyik)  jórészt változtatás nélkül használhatók. A csak kisebb változtatással, vagy egyáltalán nem használható feladatok az alábbiak:
2013. október 24.: A 2. feladatban "U tetszőleges vektortér" helyett Rn egy U altere értendő.
2013. december 9., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2013. december 17., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn értendő.
2012. október 18.: A 3. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2012. december 3., első pótzárthelyi: Mindegyik feladat használható.
2012. december 11., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn értendő.
2011. október 20.: A 2. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2011. december 5., első pótzárthelyi: A 2. feladat elhagyandó, a 4. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett Rn egy V altere értendő.
2011. december 13., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett Rn egy V altere értendő, a 3. feladatban "V vektortér" helyett V=Rn (és annak egy W altere) értendő.
2010. október 21.: A 2. és 6. feladat elhagyandó, a 3. feladatban "V tetszőleges vektortér" helyett V=Rn értendő.
2010. december 6., első pótzárthelyi: A 2. feladatban "V vektortér" helyett V=Rn (és annak egy W altere) értendő, az 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2010. december 15., első pótzárthelyi: A 2., 5. és 6. feladatok elhagyandók.
Második zárthelyik:

A 2011. és 2013. közötti évek második zárthelyi dolgozatokból (és az ezekhez tartozó első és második pótzárthelyikből) a feladatok egy része változtatás nélkül használható. A csak kis változtatással, vagy egyáltalán nem használható feladatok az alábbiak:
2013. november 28.: A 4. feladat szövegéből "a szokásos bázisban" rész törlendő. Az 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2013. december 9., második pótzárthelyi: A 4. feladat szövegéből "a szokásos bázisban" rész törlendő. Az 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2013. december 17., második pótzárthelyi: A 4. és 5. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. A 6. feladat elhagyandó.
2012. november 22.: A 4. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2012. december 3., második pótzárthelyi: Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2012. december 11., második pótzárthelyi: A 3. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.
2011. november 24.: A 3., 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2011. december 5., második pótzárthelyi: A 3., 5. és 6. feladatok elhagyandók.
2011. december 13., második pótzárthelyi: A 3. és 4. feladatban "V vektortér" helyett Rn (és annak egy lineáris transzformációja) értendő, a 4. feladatban a transzformáció sajátértéke, sajátvektora helyett a transzformáció mátrixának sajátértéke, ill. sajátvektora értendő. Az 5. és 6. feladat elhagyandó.

A számelmélet anyagrész korábban a BSz2 tárgy anyagához tartozott, ennek a gyakorlásához az elmúlt évek (a fenti linken megtalálható) BSz2 dolgozataiból a következő feladatok használhatók: 2012. április 9., 3. feladat; 2012. május 7., második pótzárthelyi, 4. feladat; 2012. május 15., második pótzárthelyi, 3. és 4. feladat; 2011. április 21., 3. feladat; 2011. május 9., második pótzárthelyi, 3. feladat; 2011. május 17., második pótzárthelyi, 3. feladat.

Korábbi félévek zárthelyi feladatsorai:

A tárgy átalakulásával kapcsolatban írtak szerint a 2014. őszi félévinél korábbi zárthelyi dolgozatok nem, vagy csak részben illeszkednek a tárgyhoz. (Az ennél korábbi dolgozatok használhatóságát illetően lásd itt.)

2014. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2013. őszi félév (pontozási útmutatókkal)

2012. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2011. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2010. őszi félév (pontozási útmutatókkal)
2009. őszi félév
2008. őszi félév

2007. őszi félév
2006. őszi félév
2005. őszi félév
2004. őszi félév
2003. őszi félév

2002. őszi félév
2001. őszi félév
2000. őszi félév
1999. őszi félév

Korábbi félévek gyakIV, illetve vizsga feladatsorai:

(Az 1999/2000-es tanévig a tárgyból írásbeli vizsga is volt, amely mindig egy nyolc feladatból álló feladatsor volt az egész félév anyagából. Az aktuális TVSz 2007-es életbe lépéséig egy, a mostani aláíráspótló vizsgának megfelelő dolgozat a gyakIV névre hallgatott.)

2005. őszi félév
2004. őszi félév
2003. őszi félév
2002. őszi félév
2000. őszi félév
1999. őszi félév


Hasznos linkek (és link hasznok):