Az Adatbázisok elõadások tartalma röviden

A már lezajlott elõadások esetén a levetített fólia van fent, a többinél csak terv.


1. elõadás (február 15.)     ppea1.pdf   ea1-4.ps   ea1-4.pdf

Adatbáziskezelõ rendszerek jellemzõi, elvárások a rendszerrel szemben, a rendszer részei (Ullman-Widom könyv 1. fejezet, Gajdos jegyzet 1. és 2. fejezet)

2. elõadás (február 17.)    ppea2.pdf   ea2-4.ps   ea2-4.pdf

Az adatbáziskezelõ rendszerek története, az adatbáziskezelõ rendszerhez fordulás szintjei, a félév anyaga (mit is fogunk tanulni) (Ullman-Widom könyv 1. fejezet, Gajdos jegyzet 1. és 2. fejezet)

Adatmodellezés alapfogalmai, ODL-es adatmodellezés alapfogalmai, osztálydeklaráció módja, attribútumok, típusok megadása, kapcsolatok megadása, inverz kapcsolatok, kapcsolatok jellege, az ODL-es típusok fajtái (Ullman-Widom könyv 2.1 fejezet)

E/K diagrammos adatmodellezés alapfogalmai, egyedhalmaz, attribútumok, kapcsolatok megadásának módja,
 (Gajdos könyv 4. fejezet az E/K-hoz, Ullman-Widom könyv 2.2, 2.4 és 2.5 fejezet)

3. elõadás (február 22.)   ppea3.pdf   ea3-4.ps   ea3-4.pdf

 E/K kapcsolatok jellege, többes kapcsolat binárissá írása, példák.
Alosztályok, ezek megadása ODL-ben és E/K-ban
Megszorítások (kulcsok, egyértékûségi megszorítások, hivatkozási épség, értékkészlet korlátozás, egyéb megszorítások) megadása ODL-ben és E/K-ban,

4. elõadás (február 24.)    ppea4.pdf   ea4-4.ps   ea4-4.pdf

Gyenge egyedhalmazok, tervezési alapelvek (Gajdos könyv 4. fejezet az E/K-hoz, Ullman-Widom könyv 2.3, 2.5 és 2.6 fejezet)
További megszorítások, ezek fajtái (Gajdos könyv 4. fejezet az E/K-hoz, Ullman-Widom könyv 2.2, 2.4 és 2.5 fejezet)
Régebbi adatmodellek.


5. elõadás (március 1.)    ppea5.pdf   ea5-4.ps   ea5-4.pdf

Relációs adatmodell, relációs algebra mûveletei (Gajdos könyv 5.1. szakasz, Ullman-Widom könyv 3.1. és 4.1 szakasz)
ODL és E/K átírása relációs sémára (Ullman-Widom könyv 3.2. és 3.3. szakasz)

6. elõadás (március 3.)    ppea6.pdf   ea6-4.ps   ea6-4.pdf

További mûveletek, származtatott mûveletek (Gajdos könyv 5.1. szakasz, Ullman-Widom könyv 3.1. és 4.1 szakasz)


7. elõadás (március 8.)       ppea7.pdf  ea7-4.ps   ea7-4.pdf


 Sorkalkulus definíciója, példák (Gajdos könyv 5.2.1. szakasz)


8. elõadás (március 10.)    ppea8.pdf   ea8-4.ps   ea8-4.pdf
   

 oszlopkalkulus, példák, biztonságos kifejezések (Gajdos könyv 5.2.1-2. szakasz,)
ISBL, QUEL, QBE, SQL alapfogalmak (Gajdos könyv 5.3.3.1.1.1-6. szakasz, Ullman-Widom könyv 5.1-2. szakasz)

március 15. nincs elõadás


9. elõadás (március  17.)     ppea9.pdf   ea9-4.ps   ea9-4.pdf

SQL folytatás  (Gajdos könyv 5.3.3.1.1.6. - 5.3.3.3.4. szakasz, Ullman-Widom könyv 5.3-7. és 5.9. szakasz)
10. elõadás (március 22.)   

Mivel az ideiglenes terem foglalt volt, elmaradt az elõadás (az illetékesek helyett is elnézést kérek).

11. elõadás (március 24.)  ppea11.pdf  ea11-4.ps   ea11-4.pdf

SQL folytatás  (Gajdos könyv 5.3.3.1.1.6. - 5.3.3.3.4. szakasz, Ullman-Widom könyv 5.3-7. és 5.9. szakasz)
DML, DDL,  SQL3 (Gajdos könyv 5.3.3.1.1.6. - 5.3.3.3.4. szakasz, Ullman-Widom könyv 5.3-7. és 5.9. szakasz)

SQL-es példák (ez nincs fólián, válogatunk a régi zh feladatokból)


12. elõadás (március 29.)     ppea12.pdf  ea12-4.ps   ea12-4.pdf
 

Funkcionális függõség, logikai következmény, Armstrong-axiómák,  igazság  tétel
  (Gajdos könyv 8.2.1-2. szakasz, Ullman-Widom könyv 3.5.1. és 3.6.1-2.,  3.6.4-5. szakasz)


 13. elõadás (március 31.)   ppea13.pdf  ea13-4.ps   ea13-4.pdf


Lezárás, igazság és teljességi tétel
  (Gajdos könyv 8.2.1-2. szakasz, Ullman-Widom könyv 3.5.1. és 3.6.1-2.,  3.6.4-5. szakasz)
Szuperkulcs, kulcs, algoritmus a lezárásra, felbontások, hûséges felbontás,
  (Gajdos könyv 8.2.2.4, 8.2.4. szakasz, Ullman-Widom könyv  3.7.2.,  3.7.4-5. szakasz)


14. elõadás (április 5.)       ppea14.pdf   ea14-4.ps   ea14-4.pdf

 
BCNF, normalizálás, függõségõrzõ felbontás,
 (Gajdos könyv 8.2.2.3-6. szakasz, Ullman-Widom könyv  3.7.2.,  3.7.4-5. szakasz)


15. elõadás (április 7.)     ppea15.pdf  ea15-4.ps   ea15-4.pdf

 3NF, 3NF-re bontás
  (Gajdos könyv 8.2.3-6. szakasz, Ullman-Widom könyv  3.3.7. szakasz)

16. elõadás (április 12.)        ppea16.pdf  ea16-4.ps   ea16-4.pdf

többértékû függés,  4NF, lekérdezések végrehajtása, fizikai terv, lekérdezések optimalizálása
  (Gajdos könyv 8.2.7. szakasz, Ullman-Widom könyv  3.8. szakasz, Garcia-Molina--Ullman--Widom 6. fejezet )

 
17. elõadás (április 14.)     ppea17.pdf  ea17-4.ps   ea17-4.pdf
 
Fizikai szervezés: alapfogalmak, szekvenciális szervezés, vödrös hash, (Gajdos jegyzet 3. fejezet, Garcia-Molina--Ullman--Widom könyv 4. fejezet egy része)18. elõadás (április 19.) 

Példamegoldás, Konzultáció

ZH: április 19. 18-20 óra: K a. 51, K I. 2119. elõadás (április 21.)  ppea19.pdf  ea19-4.ps   ea19-4.pdf
 
Fizikai szervezés:  dinamikus hash, növelhetõ hash, indexelés alapfogalmai, ritka és sûrû index   (Gajdos jegyzet 3. fejezet, Garcia-Molina--Ullman--Widom könyv 4. fejezet egy része)


20. elõadás (április 26.)   ppea20.pdf  ea20-4.ps   ea20-4.pdf
Tranzakciókezelés alapfogalmai: tranzakció fogalma, atomicitás, elkülönítés, konzisztencia, tartósság. Többfelhasználós mûködés: soros, sorosítható ütemezés, példák ilyenekre (Gajdos könyv: 9.1 és 9.3 fejezetek, vagy/és(nagyjából ugyanaz van benne) Garcia-Molina--Ullman--Widom könyv 9.1 fejezet)
Sorosíthatóság elérése zárakkal: Egyszerû tranzakciómodell.21. elõadás (április 28.)  ppea21.pdf  ea21-4.ps   ea21-4.pdf

Sorosíthatóság elérése zárakkal: deadlock, várakozási gráf, megoldások a deadlock kezelésére, éhezés. Sorosíthatósag tesztelése az egyszerû tranzakciómodellben a sorosítási gráffal; sorosítási gráf vizsgálata, 2PL. RLOCK/WLOCK modell: zárfajták, használatuk, problémák zárakkal, sorosíthatóság tesztelésére 2 módszer (sorosítási gráf, 2PL). A különbözõ módszerek elõnyei, hátrányai. Bonyolultabb zármodellek: kompatibilitási mátrix, (Gajdos jegyzet 9.4 és 9.8 fejezet)


22. elõadás (május 3.)

PÓTZH (elõadás nincs)


23. elõadás (május  5.)   ppea23.pdf  ea23-4.ps   ea23-4.pdf

RLOCK/WLOCK/INC modell, 2 módszer sorosíthatóság tesztelésére: sorosítási gráf általános esetben, 2PL
Zárak használata egymásba ágyazott adategységeken: figyelmeztetõ protokoll. (Gajdos jegyzet 9.4, 9.5 fejezet)

rendszerhibák: napló, naplózás, visszaállítás, UNDO (Gajdos jegyzet 9.6-7 fejezet, Ullman-Widom-Garcia  8. fejezet)
24. elõadás (május 10.)  ppea24.pdf  ea24-4.ps   ea24-4.pdf

 REDO protokoll,  UNDO/REDO protokoll, archiválás, osztott adatbázisok  (Gajdos jegyzet 9.7, 10 fejezet egyes részei, Ullman-Widom-Garcia  10.4-6 fejezet)
25. elõadás (május 12.) ppea25.pdf  ea25-4.ps   ea25-4.pdf

Tranzakciókezelõs példák

26. elõadás (május 17.)  Vegyes példák, konzultáció

27. elõadás (május 19.)  Vegyes példák, konzultációEnveco Free Stat