Formális nyelvek gyakorlat, 2004 ősz

5. csoport: hétfő, IB.142, 14:15 -- 15:45
12. csoport: szerda, IB.142, 15:15 -- 16:45

Ha bármi kérdésed van a tárgyról, feladatokról vagy másról, írj az fd kukac cs.bme.hu címre!

Hirdetmények

Nézzétek meg a félévi pontszámokat a tárgy honlapján. Ha probléma van, akkor december 17-ig jelezzétek emailben.

Gyakorlatok anyaga

Gyakorlat dátumaGyakorlat témájaFeladatsorok, készítette Laczay Bálint és Salamon Gábor Kapcsolódó anyagok Csima Judittól és Vaszil Györgytől
1. 2004. szeptember 13-15.Nyelv, nyelvtan, generált nyelv, Chomsky-féle nyelvosztályok, készítsünk bal reg./jobb reg./CF nyelvtant egy nyelvhez, mit generál egy adott nyelvtan [ps] [ps.zip] [pdf] Chomsky-féle nyelvosztályok pontos és tömör leírása (epszilon szabályok is), aibici-t generáló nyelvtan(az órai 6. feladathoz hasonló probléma megoldással)
2. 2004. szeptember 20-22. Generatív nyelvek számossága megszámlálható, véges automata, determinisztikussá alakítás, bal és jobb reguláris nyelvtanokhoz véges automata készítése és viszont [ps] [ps.zip] [pdf] Generatív nyelvek számossága, részletesen
3. 2004. szeptember 27-29. Minimálautomata, reguláris nyelvek zártsága a tranzitív lezárt és a konkatenálás műveletére, automata konstruálása az eredményként kapott nyelvre [ps] [ps.zip] [pdf] Egy feladatsor és egy megoldás a feladatsor 5-ik feladatához. Nagyon ajánlom a konkatenált és a tranzitív lezárt tanulásához.
4. 2004. október 4-6. KisZH, eredmények elérhetőek innen. További nyelvi műveletek, unió, metszet, komplementer. Fontos: műveletekkel kapcsolatos átalakítások, epszilon-szabályok megszűntetésének eseteit végig nézni a könyvben. [ps] [ps.zip] [pdf] "Segítik a táblára felírtak az anyag megtanulását? Szinte művészien tökéletes." Egy kidolgozott feladat véges automata készítéséről metszethez és unióhoz
5. 2004. október 11-13. Véges automatából reguláris kifejezés és vissza. Pumpálási lemma. Levezetési fa, CF nyelvtanok egyértelműsége, posztfix lenyel nyelvtan. Múlt órai feladatsor vége, következő órai eleje Mit kell tudni reguláris nyelvekről? (Idén kétirányú véges automata nem volt!) Pumpálási lemma részsorozatokra is, formálisan, bizonyítással.
6. 2004. október 18,27. Egyértelműség, SaSb, CF nyelvtanok jól fésült alakra hozása (epszilon mentesítés, egyszeres szabályok, felesleges szimbólumok. Sorrend fontos, mert epszilon mentesítés közben keletkezhet egyszeres szab., és egyszeres szab. szűrése közben keletkezhet felesleges szimbólum.) [ps] [ps.zip] [pdf] SaSb nyelvtan által generált nyelv és egyértelműsége röviden, precízen és világosan.
7. 2004. október 25 és november 3. Chomsky- és Greibach-féle normál formák, infix aritmetikás nyelvtan átalakítása, veremautomata. [ps] [ps.zip] [pdf] CNF, GNF átalakítás általános leírása egy-egy példával Varró Gergőtől. A GNF részt különösen ajánlom mindenkinek. Verem automatás feladatok 1 , 2 megoldással. Egy korábbi ZH és pótZH megoldással. (kétirányú véges automata most nem lesz, CF-nyelvek és veremautmaták viszont lehetnek!)
8. 2004. november 8-11. Üres veremmel elfogadó, mélybe látó veremautomata, CF nyelvtanhoz veremautomata bal- és jobblevezetéssel. Véges fordító, verem fordító. Mi a fordított nyelv? Reg. véges fordítottja reg., CF véges fordítottja CF. [ps] [ps.zip] [pdf]
9. 2004. november 15-17. ZH feladatok, egyszerű szintaszisvezérelt fordítási séma, jellemző és szigorúan jellemző nyelvtan (gyakorlaton nem volt róla szó, nézzetek utána a könyvben). [ps] [ps.zip] [pdf]
10. 2004. november 22-24. LL(k) elemzés, faktorizáció, balrekurzió megszűntetése, erős LL(k), gyenge LL(k)gyenge és erős elemző műlödése közti különbség [ps] [ps.zip] [pdf] Feladatok megoldással: balrekurzió megszűntetése után erős LL(1); gyenge LL(2); gyenge és erős LL(2) különböző műlödése
11. 2004. november 29, december1. LR(1) és LR(0) elemzés [ps] [ps.zip] [pdf] Feladatok megoldással és sok-sok magyarázattal: LR(1); LR(0)
12. 2004. december 6,8. erős precedenciaelemző, gyenge precedenciaelemző, [ps] [ps.zip] [pdf] Az 5-ik kis ZH 2000-ből megoldásokkal. Precedencia relációk meghatározása; precendecia elemzős feladat megoldással; operátor precedencia relációk meghatározása; oprátor precedencia elemzős feladat megoldással.
13. 2004. december 13, 15. Általános elemzők CF nyelvtanokhoz: Earley-algoritmus, Cocke-Younger-Kasami-algoritmus (CYK). Ezek viselkedése nem egyértelmű nyelvtanokon, elutasítás esetén. Nullás nyelvosztály: mit generál ez a nyelvtan? feladatok. [ps] [ps.zip] [pdf] Órai első Earley-feladat megoldása; órai második Earley-feladat megoldása (kézzel írt, 2.5MB); CYK algoritmus leírása; egy CYK feladat megoldással

További hasznos linkek

Tárgy honlapja követelmények, hirdermények, zh eredmények, fony linkek (feladatok, segédanyagok)