A feladat:

(a) Készíts LR(0) elemzőt az $S\ensuremath{\rightarrow} aP$, $P\ensuremath{\rightarrow} Qb$, $Q\ensuremath{\rightarrow} QS\;\vert\;\epsilon$ nyelvtanhoz!
(b) Elemezd az előbb kapott elemzővel az aabb szót!


Megoldás:

(a)

Először nézzük, hogy a halmazok hogyan jönnek ki:

$\mathbf{T_0=\epsilon}$ T0S=T1 T0a=T2
     
$S'\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} S$ $S'\ensuremath{\rightarrow} S\ensuremath{\mathbf{.}} $ $S\ensuremath{\rightarrow} a\ensuremath{\mathbf{.}} P$
$S\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} aP$   $P\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} Qb$
    $Q\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} QS$
    $Q\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} $
     
T2P=T3 T2Q=T4 T4b=T5
     
$S\ensuremath{\rightarrow} aP\ensuremath{\mathbf{.}} $ $P\ensuremath{\rightarrow} Q\ensuremath{\mathbf{.}} b $ $P\ensuremath{\rightarrow} Qb\ensuremath{\mathbf{.}} $
  $Q\ensuremath{\rightarrow} Q\ensuremath{\mathbf{.}} S$  
  $S\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} aP$  
     
T4S=T6 T4a=T2  
$Q\ensuremath{\rightarrow} QS\ensuremath{\mathbf{.}} $    
     Magyarázat a halmazokhoz:

T0:
Az $S'\ensuremath{\rightarrow} S$ belekerül mindenképpen. Mivel ebben S áll a pont mögött, a lezáráskor beletesszük a 2. szabályt is.
T0-ból úgy lépünk tovább, hogy megnézzük, hogy milyen szimbólumok állnak a pont mögött T0-beli szabályban (most ez a és S) és képezzük a T0 + adott szimbólum alakú újabb halmazokat, ez most T0S=T1 és T0a=T2. Ezen halmazok elemeit majd később kiszámoljuk.

T1:
Mivel T1=T0S, az alapító (és egyben egyetlen) elemet úgy kapjuk, hogy a T0-beli 1. szabályban átemeljük a pontot az S-en.

T2:
Mivel ez a halmaz T0-ból jön a-val, az alapító eleme az 1. elem lesz. Ebből lezárással jön a 2. és a 3., végül mind a 2. mind a 3. szabályból jöhet lezárással a $Q\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} $ szabály (de persze csak egyszer írjuk ki), ami a $Q\ensuremath{\rightarrow}\epsilon$-nak felel meg, de az $\epsilon$-t nem írjuk, csak a $\ensuremath{\mathbf{.}} $-t.

T1-ből nem tudunk újabb halmazt származtatni, mert nincs benne olyan szabály, ahol pont után bármi lenne. T2-ből jön a T3 (P-vel) és a T4 (Q-val).

T3:
Csak egy elem van, az alpító elem, amit T2-ből kapunk.

T4:
Alapítóként bekerül az első két szabály, aztán a 2. miatt még a 3. is.

T5=T4b és T6=T4S:
Csak egy-egy elemük van, az egy-egy alapító elem, melyeket T4-ből kapunk.

T4a=T2:
Mert ugyanazok a szabályok jelennek meg, mint T2-ben.

Az elemzőtábla:

    a b S P Q
T0 S T2   T1    
T1 A          
T2 4       T3 T4
T3 1          
T4 S T2 T5 T6    
T5 2          
T6 3          
Magyarázat az elemzőtáblához:

Az ugrórészt aszerint töltjük ki, hogy hogyan származnak egymásból a Ti halmazok. Például, mivel T0a=T2, ezért a T0-s sorba az a-s oszlopba azt írjuk, hogy T2.

Az action rész:
Ha van $S'\ensuremath{\rightarrow} S\ensuremath{\mathbf{.}} $ elem egy halmzaban (ilyen a T1, akkor A).
Ha van valami más befejeződő szabály (mint például T2-ben a $Q\ensuremath{\rightarrow}\ensuremath{\mathbf{.}} $), akkor a szabály száma (ami itt most a 4).
Ha van pont után terminális valahol, akkor meg S(hift). (Például T0-ban a 2. szabályban.)
Ha ütközés lenne valahol (két különböző dolgot akarnánk ugyanoda suvasztani, akkor nem LR(0) elemezhető a nyelvtan, de most itt ilyen nincsen).

(b)

Az elemzés:
$(T_0\;,\;aabb\;,\;\epsilon)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2\;,\;abb\;,\;\epsilon)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4\;,\;abb\;,\;4)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4aT_2\;,\;bb\;,\;4)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4aT_2QT_4\;,\;bb\;,\;44)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4aT_2QT_4bT_5\;,\;b\;,\;44)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4aT_2PT_3\;,\;b\;,\;442)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4ST_6\;,\;b\;,\;4421)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4\;,\;b\;,\;44213)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2QT_4bT_5\;,\;\epsilon\;,\;44213)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0aT_2PT_3\;,\;\epsilon\;,\;442132)\ensuremath{\rightarrow} $
$(T_0ST_1\;,\;\epsilon\;,\;4421321)\ensuremath{\rightarrow} $Accept.

Pici magyarázat az elemzéshez:
Mindig aszerint cselekszünk, hogy milyen T van a verem tetején (azaz a verem milyen állapotban van). Ha Ti van a verem tetején, akkor a Ti-nek megfelelő sor action része játszik.

Ha ez S(hift) (pl. 1. sor, ahol a T0-ban shiftelni kell), akkor berakjuk a következő szimbólumot az inputról a verembe, és az ugrótábla alapján kiszámítjuk az új veremállapotot (T0-hoz és a-hoz T2 az új állapot).

Ha az action egy letörés (mint például a 6. sorban, a T5 állapotban), akkor megkeressük a verem tetején a T-k között annak a szabálynak a jobboldalát ami szerint le akarunk törni (ez most a 2. szabály jobboldala, vagyis aP), ezt kivesszük a veremből és visszaírjuk a szabály baloldalát (ez most az S). Ezután kiszámítjuk, hogy mi lesz az új állapot. Úgy tesszük ezt, hogy megnézzük, hogy milyen állapotba került a verem, amikor kivettük a jobboldalt (ez most T4) és megnézzük, hogy a baloldal hatására (S) mi lesz az új állapot (az ugrótábla mutatja, hogy T6).

Ha Accept a tennivaló, akkor befejezzük az elemzést és megállunk. Még egy nehezebb pont: amikor a 4. szabály szerint törünk le (pl. 2. sor), akkor a semmit, ami most a szabály jobboldala a verem legtetején keressük, és helyettesítjük Q-val, a szabály baloldalával. Ez tehát olyan, mintha csak beraknánk egy Q-t a verem tetejére.