Valószínűségszámítás B
2018/2019. második félév


Előadások:
Hétfő,  12:15 - 14:00,  IB 007

Előadó:
Csákány Rita
e-mail:  csakany_kukac_cs.bme.hu

Gyakorlatok és gyakorlatvezetők:

Kód
Időpont
Terem
Gyakorlatvezető
11
Péntek, 12:15-13.45
IB 139
Eper Miklós
12
Szerda, 12:15-13:45
IB 146
Wippelhauser András
13
Szerda, 12:15-13:45 IB 140
Formanek András
14
Szerda, 12:15-13:45 IB 145
Bede Ábel
15
Péntek, 12:15-13.45 IB 146
Pintér József
16
Péntek, 12:15-13.45 IB 140
Fridvalszky András
17
Péntek, 12:15-13.45 IB 145
Oláh Gergely


Jegyzet:
Ketskeméty László: Valószínűségszámítás (online változat)

A gyakorlatok feladatsorai:

 1. gyakorlat

 2. gyakorlat

 3. gyakorlat

 4. gyakorlat
 5. gyakorlat
 6. gyakorlat
 
7. gyakorlat 
 8. gyakorlat
 9. gyakorlat
10. gyakorlat (pénteki)
11. gyakorlat (pénteki)
12. gyakorlat (pénteki)

Zárthelyi időpontok:
Zárthelyi:  március 28, csütörtök, 8:00-10:00
  Terembeosztás:  IB 026:  A - Ka
                            IE 007:  Ke - Só
                            IE 220:  St - Z   
Pótzárthelyi:  április 8, hétfő, 18:00-20:00, IE 007
Aláíráspótló: május 16, csütörtök,
8:00-10:00, IB 026
        (csak azoknak, akiknek még nincs aláírásuk, javítani már nem lehet)


Mintazh, megoldások

Mintavizsga,
megoldások

Konzultációk:
Június 4, kedd, 14:30-16:00, IB 134
Június 11, kedd, 12:00-14:00, IB 134
Június 18, kedd, 12:00-14:00, IB 134


Tárgykövetelmények:

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki a zárthelyin legalább 40 százalékot ér el.

A szorgalmi időszakban lesz egy pótzárthelyi alkalom, továbbá a vizsgaidőszak előtti pótlási héten egy második pótzárthelyi alkalom is, ezek mindegyikén újból meg lehet írni a zárthelyi dolgozatot. (A dolgozat újbóli megírása természetesen nem azt jelenti, hogy a feladatsorok azonosak volnának, de mindhárom esetben ugyanazokat az anyagrészeket kérik számon és - a szándékaink szerint - a nehézségük is azonos.) Mindkét alkalmat lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás). Az első alkalom ezen kívül használható a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás).  Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és az ahhoz szükséges minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin annyival rosszabb eredményt ér el, hogy ezáltal az aláírása elveszne, akkor az aláírása megmarad és a pontszáma sem csökken 24 alá.) Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

Az első pótzárthelyire nem szükséges jelentkezni a Neptunban (sem máshol), azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet (függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg).

Aláíráspótló vizsga:

A fentebb említett, a pótlási héten biztosított második pótzárthelyi alkalom a Neptunban aláíráspótló vizsga néven jelenik meg. (Ez a név tehát némileg félrevezető, itt nem egy valódi vizsgáról van szó.) Erre a második pótzárthelyi alkalomra vonatkozó szabályok az alábbiakban különböznek az elsőre vonatkozóktól:

  • Az aláíráspótló vizsgán (avagy második pótzárthelyin) csak az vehet részt, aki a zárthelyi az első pótzárthelyi eredményei alapján még nem teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket. Így az aláíráspótló csak abban az esetben használható korábban már megírt dolgozat eredményének a javítására, ha enélkül az aláírás feltételei még nem teljesülnek.
  • Az aláíráspótló vizsgára a Neptunban jelentkezni kell. (Figyelem! Aki ezt elmulasztja, annak az ezen az alkalmon megszerzett aláírását nem tudjuk beírni a Neptun rendszerbe. Így nincs lehetőségünk arra, hogy az aláíráspótlón olyan hallgatónak engedélyezzük a részvételt, aki a Neptunban a jelentkezést elmulasztotta.)
  • Az aláíráspótló vizsgán való részvételért (utólag) különeljárási díjat kell fizetni.

Az aláíráspótló időpontja (körülbelül a szorgalmi időszak közepétől) a Neptunból deríthető ki. Az aláíráspótló vizsgán írt dolgozatokat még aznap kijavítjuk és biztosítjuk a megtekintésüket. (Ennek a pontos időpontját a dolgozatírás közben hirdetjük ki.) A dolgozatok eredményei (legkésőbb a következő napon) a tárgy honlapjára is felkerülnek. Aki a megtekintésen nem tud megjelenni, az a dolgozatát kérésre később is megnézheti, de ekkor a dolgozat pontozásán változtatni (esetleges adminisztrációs hibáktól eltekintve) már nem tudunk.

Vizsga:
Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.
A vizsgaidőszakban legalább 3 alkalommal írásbeli vizsgát tartunk. Az osztályzat megszerzésének feltétele a legalább 40%-os eredmény a vizsgazárthelyin.
A zárthelyi eredménye 40%-os súllyal, a vizsgáé pedig 60%-kal számít az osztályzat megállapítása során.

Értékelés:  az összpontszám 40-54 %-a: elégséges (2), 55-69 %-a: közepes (3), 70-84 %-a: jó (4), 85-100 %-a: jeles (5).
Legalább kettes vizsgadolgozat esetén lehetőség van szóban egy jegyet módosítani felfelé és lefelé egyaránt, a választól függően.