Valószínűségszámítás B
2019/2020. második félév


Előadások:
Hétfő,  12:15 - 14:00,  IE 007

Előadó:
Csákány Rita
e-mail:  csakany_kukac_cs.bme.hu

Gyakorlatok és gyakorlatvezetők:

Kód
Időpont
Terem
Gyakorlatvezető
11+12
Szerda, 12:15-13:45
IB 146
Pintér József
13
Szerda, 12:15-13:45 IB 147
Tanács Viktória
14+15
Péntek, 12:15-13.45 IB 146
Balázs Barbara
16
Péntek, 12:15-13.45 IB 145
Eper Miklós


Jegyzet:
Szelezsán János: 
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (2002)
Ketskeméty László:  Valószínűségszámítás (online változat)


A gyakorlatok feladatsorai:

 1. gyakorlat

 Zárthelyi időpontok:
Zárthelyi:  április 9, csütörtök, 8:00-10:00
Pótzárthelyi:  április 27, hétfő, 18:00-20:00
Aláíráspótló: május 21, csütörtök,
8:00-10:00
        (csak azoknak, akiknek még nincs aláírásuk, javítani már nem lehet)


2019-es mintazh és megoldások, valamint mintavizsga
és megoldások


Tárgykövetelmények:

Zárthelyi:

A félév során egy zárthelyi dolgozat lesz. A félév végi aláírást az szerzi meg (vagyis a vizsgára az jelentkezhet), aki a zárthelyin legalább 40 százalékot ér el.

Pótzárthelyik:

A szorgalmi időszakban lesz egy pótzárthelyi alkalom, továbbá az utolsó tanítási héten egy második pótzárthelyi alkalom is, ezek mindegyikén újból meg lehet írni a zárthelyi dolgozatot. (A dolgozat újbóli megírása természetesen nem azt jelenti, hogy a feladatsorok azonosak volnának, de mindhárom esetben ugyanazokat az anyagrészeket kérik számon és - a szándékaink szerint - a nehézségük is azonos.) Mindkét alkalmat lehet használni az elmulasztott zárthelyi teljesítésére vagy a már megírt, de sikertelen dolgozat eredményének a javítására (pótlás).

(A pótzárthelyikre nem szükséges jelentkezni sem a Neptunban, sem máshol; azon mindenki a saját döntése szerint részt vehet, függetlenül attól, hogy a dolgozatot pótlási vagy javítási szándékkal írja meg.)

Első pótzárthelyi:

Az első pótzárthelyi ezen kívül használható a sikeresen megírt dolgozat eredményének javítására is (javítás).  Ha valaki egy korábban már megírt dolgozatot teljesít újra valamelyik pótzárthelyin, akkor mindenképpen az új pontszáma lesz érvényes - akkor is, ha az rosszabb, mint a korábbi. (Ez alól egy kivétel van: a már megszerzett aláírást és az ahhoz szükséges minimális pontszámot egy balsikerű javítási kísérlettel nem lehet elveszíteni. Így ha valaki már teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket, majd egy javítónak szánt pótzárthelyin annyival rosszabb eredményt ér el, hogy ezáltal az aláírása elveszne, akkor az aláírása megmarad és a pontszáma sem csökken 24 alá.) Ha valaki egy pótzárthelyin megjelenik (és a feladatsort átveszi), azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett a dolgozat megírására (és így rá a fenti feltételek vonatkoznak).

Második pótzárthelyi:

A második pótzárthelyin csak az vehet részt, aki a zárthelyi az első pótzárthelyi eredményei alapján még nem teljesítette az aláíráshoz szükséges feltételeket. Így a második pótzárthelyi csak abban az esetben használható korábban már megírt dolgozat eredményének a javítására, ha enélkül az aláírás feltételei még nem teljesülnek.

Vizsga:
Vizsgára az jelentkezhet, aki érvényes aláírással rendelkezik.
A vizsgaidőszakban legalább 3 alkalommal írásbeli vizsgát tartunk. Az osztályzat megszerzésének feltétele a legalább 40%-os eredmény a vizsgazárthelyin.
A zárthelyi eredménye 40%-os súllyal, a vizsgáé pedig 60%-kal számít az osztályzat megállapítása során.

Értékelés:  az összpontszám 40-54 %-a: elégséges (2), 55-69 %-a: közepes (3), 70-84 %-a: jó (4), 85-100 %-a: jeles (5).
Legalább kettes vizsgadolgozat esetén lehetőség van szóban egy jegyet módosítani felfelé és lefelé egyaránt, a választól függően.