Dr. Ketskeméty László
egyetemi docens 

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

  Telefon: 463-2897  mobil: +36 70 310 0 510
   Szoba: BME Informatika épület, IE 2.16.2.
     e-mail: kela@cs.bme.hu ,  URL: http://www.ketskemety.hu
  Küldemények: I. épület, IE 2.16.1.


               
Ketskeméty-Izsó-Könyves Tóth:
Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe

Megrendelhető: itt

Életrajz
 
Oktatás (tanított tantárgyak):

Valószínűségszámítás Műszaki informatikusoknak
Adatelemzés BSc Vállalati információs rendszerek szakirány
Mathematics
Többváltozós statisztika Műszaki menedzser szaknak
Matematikai statisztika Alkalmazott matematikus szaknak
Matematikai statisztika Gazdaságinformatikus MSc

Matematikai statisztika Villamosmérnöki Doktori Iskola
Mathematical Statistics PhD Course
Statisztika II Veszprémi Pannon Egyetem
Statisztika laboratórium Üzleti informatikusoknak
Kontrolling információs rendszerek Általános Vállalkozási Főiskola
GI MSc előkészítő Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar

Közérdekű egyetemi/kari/tanszéki funkciók:
 
ˇ         GISZB bizottsági tag
ˇ         Tanszéki záróvizsga-felelős
ˇ         Tanszéki TDK-felelős
ˇ         Tanszéki Szakmai gyakorlat-felelős

Kutatási területek:

ˇ         Matematikai statisztika

ˇ         Alakfelismerés

Témakiírások:

A legközelebbi társ módszer komplexitási problémái
Statisztikai kísérlettervezés

Közlemény- és idézőlista: itt

A PhD dolgozat pdf
A tézisek pdf(c) Dr. Ketskeméty László, Győri Sándor 1998.