Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

 

Témakiírás

 

Statisztikai kísérlettervezés

 

Statisztikai kiértékelésekkor az alkalmazandó módszerek csak meghatározott körülmények között érvényesek. Az alkalmazhatóság feltételei a minta eloszlására, elemszámára, a mintaelemek függetlenségére, a minta reprezentativitására egyaránt vonatkoznak. A statisztikai következtetések érvényessége ezért alapvetően a mintavételezési folyamat körülményeinek megtervezésén múlik. Mekkora mintára van szükséges adott pontosság elérésére? Adott minta esetén, milyen módszerekkel lehet a legnagyobb pontosságú paraméterbecsléseket elvégezni, illetve próbákat végrehajtani? A témakörben való elmélyülés mellett szükséges az SPSS programrendszer megismerése is.

 

Irodalom:

 

  1. Diamond, W.J.: Practical Experiment Designs for Engineers and Scientists, (John Wiley& Sons, third ed., New york), (2001)
  2. Wiener, B. J.: Statistical Principles in Experimental Design, (McGraw-Hill, second ed., New York), (1971)
  3. Ketskeméty, L., Izsó, L.: Bevezetés az SPSS programrendszerbe, (Eötvös Kiadó, Budapest), (2005)

 

Szükséges nyelvtudás: angol.

Dr. Ketskeméty László
egyetemi adjunktus
28-97
kela@szit.bme.hu