Nyelvek és automaták

2013 őszGyakorló feladatsorok:
1. Véges automaták  2. Nemdeterminisztikus VA-k 3. Minimalizálás, konkatenálás 4. Pumpálás, reguláris kifejezések 5. Nyelvtanok 6. Reguláris és CF nyelvtanok 7. CF nyelvtanok átalakításai, egyértelműség 8. CF pumpálás 9. CNF, CYK 10. Veremautomata 11. Veremautomaták és CF nyelvtanok 12. Turing-gépek 13. Számoló TG, TG-ek kódolása   14. Nevezetes nyelvek, R, RE 15. R, RE, Rice-tétel, PCP 16. CF-es eldönthető dolgok, tár, idő


Plusz pontért beadható feladatok: itt  (A feladatsor folyamatosan bővül.)
A megoldások papíron a tanszéken adhatók be, vagy valamilyen olvasható formában el lehet őket küldeni emailben.
Zh-k:

1
. zh : október 7. 
1. pótzh: október 21.  

2. zh: október 28. 

2. pótzh: november 11.

3. zh:  november 18. 

3. pótzh: december 5.

4. zh: december 9. 

4. pótzh: december 16.


pótpót alkalom: december 20.,
, Eredmények itt  (a megfelelő zh pótzh rovatát kell nézni, oda írtam be a pontokat) 
megtekintés dec. 20., péntek 14.30, IB 136/b 

A zh-kon könyv, jegyzet nem használható. Összetűzött üres papírokat hozzanak, egy lapra több feladat megoldását is rá szabad írni.
Általában az összes megoldás  ráférnek két oldalra, így 2-3 lapnál többre nem igazán van szükség.
A megoldásokat indokolni kell, kivéve, ha valami tanult eljárást használnak.


Tájékoztatásul a ponthatárok (feltéve, hogy minden zh megvan és legalább kettő az eredeti zh-n lett meg).
Nincs felfelé kerekítés, a jegyhez ténylegesen el kell érni az alsó határt!
pont jegy
20 ≤ p < 27 2
27 ≤ p < 34 3
34 ≤ p < 41 4
41 ≤ p ≤ 50 5

Az elhangzott előadások fontosabb témakörei: címszavakban

Jegyzet  az előadáshoz. Megtalált hibák eddig. Aki talál még benne hibát, kérem jelezze!

Nem biztos, hogy mindig pontosan ezen jegyzet  alapján fogunk haladni, de nagy eltérések nem várhatóak.


További gyakorlási lehetőség:
 
a 2012-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
a 2011-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2010-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2009-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   

Csima Judit, BME   VIK   SZIT