Budapesti Mûszaki Egyetem, Budapest
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék


Alakfelismerés


Tantárgyi adatlap

Elôadó:
Antos András
Heti óraszám:
4
Kreditpont:
5
Vizsga:
írásbeli
1999.január 29. 14h, V2.102.
1999.február 5. 12h, V2.102.
Elôfeltétel:
nincs, de sokat segíthet a valószínûségszámítás, alapjainak ismerete.
Idõpont, hely:
Kedd 12:15-13:45, I.B.134
Péntek 12:15-13:45, I.B.134
Jegyzet:
Megjegyzés:
A vizsga elõre kiadott feladatokból történik. A tárgyat korábban Lugosi Gábor adta elõ.

Házifeladatok

.ps.gz (63k),.dvi (32k), neur3.fig,neur5.fig,part1.fig

Tematika

Valószínûségszámítás alapok.

Bayes-hiba: a Bayes-probléma, helyettesítõ döntések, osztályozás és regresszióbecslés.

Konzisztencia: (erõs) univerzális konzisztencia, osztályozás és regresszióbecslés, osztályozás könnyebb, mint a regressziófüggvény becslés.

Particiós szabályok: univ. konz., (reguláris) hisztogram szabály, erõs univ. konz., legközelebbi szomszéd szabály.

Lokális átlag becslések: univ. konz. (Stone-tétel), hisztogram szabály, k-legközelebbi szomszéd szabály növekvõ k-val, távolság egyenlõségek feloldása, erõs univ. konz., fix k-val az aszimptotikus hibavalószínüség, egyenlõtlenségek a hibavalószínüségre, kis L*, L*=0, magfüggvényes szabály, reguláris magfüggvény, erõs univ. konz., furcsa magfüggvények.

Lassú konvergenciasebesség: véges tanító sorozat, lassú sebesség, gazdag osztályokra.

Hibabecslés: hibaszámoló becslés, Hoeffding (Bennett, Bernstein)-egyenlõtlenség, osztályozó választás, a Bayes-hiba becslése, véges tanító sorozat, lassú sebesség.

Vapnik-Chervonenkis elmélet: empirikus hiba minimalizálás, nagy számok egyenletes törvénye, véges osztályok, túl gazdag osztályok, Glivenko-Cantelli tétel, relativgyakoriságok egyenletes eltérése valószínüségektõl (V-C tétel), VC dimenzió, VC osztályok, osztályozó választás, konv. sebesség, mintabonyolultság, nulla-hiba eset, konv. sebesség, mintabonyolultság.

Vapnik-Chervonenkis elmélet kombinatorikai aspektusai: shatter együtthatók és VC dimenzió, Assouad dimenzió, néhány osztály shatter együtthatói, konvex halmazok és monoton rétegek.

Alsó korlátok az empirikus osztályozó hibájára: nulla-hiba eset, minimax alsó korlátok, individuális alsó korlátok, végtelen VC dimenziójú és végtelen halmazt shatter-elõ osztályok, általános eset, minimax alsó korlátok.

Back to the Home Page


Updated: Jul 24. 2010
aantos NOSPAMkukacNOSPAM gmail pont com