Budapesti Mûszaki Egyetem, Budapest
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék


Algorimusok és adatstruktúrák valószínûségi elemzése


Elôadó:
Antos András
Heti óraszám:
4
Kreditpont:
5
Vizsga:
írásbeli
1998.január 16. és 22. 12h, V2.102
Elôfeltétel:
nincs, de sokat segíthet a következôk alapvetô ismerete: valószínûségszámítás, bináris keresôfa, gyorsrendezés, entrópia, kódolás, gráfok, gráfalgoritmusok, véletlen gráfok, dinamikus programozás, Markov-láncok, bolyongás.
Idõpont, hely:
Hétfõ 12:15-13:45, R.307
Csütörtök 12:15-13:45, V1.408
Megjegyzés:
A vizsga elõre kiadott feladatokból történik, de ezek évközbeni rendszeres beadásával kiváltható.
A tárgy korábban többek között a montreáli McGill University-n került elôadásra. Eredeti címe Probabilistic Analysis of Algrithms and Data Structures, elôadója Luc Devroye volt. Ennek következtében a tárgyhoz angol nyelvû nyomtatott jegyzet fénymásolható (Luc Devroye: Probabilistic Analysis of Algrithms and Data Structures).

Házifeladat sorok (egyben vizsgafeladatok)

 • 1.feladatsor
 • 2.feladatsor
 • 3.feladatsor
 • 4.feladatsor
 • 5.feladatsor
 • 6.feladatsor
 • Szégyenfal - a megoldók listája

  Tematika - angolul

  Records and their applications:
  main properties of records, binary search tree, quicksort, d dimensional outer layer, height of rawa trees.
  Random sampling:
  randomized algorithms, balls in urns, the hypergeometric distribution, the closest pair problem, binary space partitions, tournaments to find the k-th best, selecting the k-th smallest from n elements.
  Galton-Watson branching processes:
  branching processes, height of a random binary search tree, selecting the k-th smallest from n elements.
  Entropy:
  tries, entropy, the law of large numbers, depth of a random trie, PATRICIA trees, digital search trees, Huffman trees, Lempel-Ziv coding.
  Heuristic search:
  depth first search, bounded lookahead and backtrack.
  Randomized incremental methods:
  the closest pair problem, linear programming a la Seidel.
  Random graphs:
  definition of random graph, graph algorithms, evolution of random graph, connected graphs, second moment method, the size of the giant component.
  Graph algorithms:
  connectivity in linear expected time, minimal spanning tree in linear expected time, transitive closure and depth-first search.
  The euclidean traveling salesman problem:
  dynamic programming, heuristics, Karp's algorithms, the quality of the heuristic, simple lower bound for the optimal tour, Azuma's inequality.
  Simple random walks:
  random binary trees.
  Markov chain:
  definitions, convergence, dynamic lists, dynamic search trees, the coupon collector, random walks on graphs, generating random combinatorial objects.

  Tematika - magyarra ferdítve

  Rekordok és alkalmazásaik:
  rekordok fô tulajdonságai, bináris keresô fa, gyorsrendezés, d dimenziós külsô burok, rawafák magassága.
  Véletlen mintakiválasztás:
  randomizált algoritmusok, golyók urnákban, hipergeometriai eloszlás, legközelebbi pár probléma, bináris tér partíciók, turnamentek a k. legjobb megtalálásá hoz, n-bôl k. legkisebb elem kiválasztása.
  Galton-Watson elágazó folyamatok:
  elágazó folyamatok, véletlen bináris keresôfa magassága, n-bôl k. legkisebb elem kiválasztása.
  Entrópia:
  szófák, entrópia, a nagy számok törvénye, véletlen szófa mélysége, PATRICIA fák, digitális keresõ fák, Huffman fák, Lempel-Ziv kódolás.
  Heurisztikus keresés:
  mélységi keresés, korlátozott elôretekintés és visszalépés.
  Randomizált növelô módszerek:
  legközelebbi pár probléma, lineáris programozás a la Seidel.
  Véletlen gráfok:
  véletlen gráfok definíciója, gráf algoritmusok, véletlen gráfok evolúciója, összefüggô gráfok, második momentum módszer, az óriás kompone ns mérete.
  Gráfalgoritmusok:
  összefüggôség lineáris várható idôben, minimális feszítôfa lineáris várható idôben, tranzitív lezárt és mélységi keres& eacute;s.
  Az euklideszi utazó ügynök probléma:
  dinamikus programozás, heurisztikák, Karp algoritmusa, a heurisztika minôsége, egyszerû alsó korlát az optimális körútra, Azuma egyenlôtlenség.
  Egyszerû bolyongások:
  véletlen bináris fák.
  Markov láncok:
  definíciók, konvergencia, dinamikus listák, dinamikus keresôfák, a kupon gyûjtô, bolyongás gráfokon, véletlen kombinatorikai objektumok generálása.

  Más kapcsolódó külsõ linkek

  Katalóniai Mûszaki Egyetem, C.Martínez: Algoritmusok és adatstruktúrák analízise kurzus (spanyolul)

  Back to the Home Page


  Updated: Sept 30. 2003
  aantos NOSPAMkukacNOSPAM gmail pont com