Mátrixinvertálás, komplex számok I.

1.
Határozzuk meg az alábbi mátrixok inverzét, amennyiben azok léteznek.


\begin{displaymath}\left(
\begin{array}{ccccc}
~ & 1 & ~ & 2 & ~ \\
~ & 3 & ~ & 4 & ~
\end{array}\right)\end{displaymath}

 


\begin{displaymath}\left(
\begin{array}{ccccccc}
~ & 1 & ~ & 2 & ~ & 3 & ~ \\
...
... 4 & ~ & 5 & ~ \\
~ & 5 & ~ & 7 & ~ & 8 & ~
\end{array}\right)\end{displaymath}

 


\begin{displaymath}\left(
\begin{array}{ccccccc}
~ & 1 & ~ & 2 & ~ & 3 & ~ \\
...
... 4 & ~ & 5 & ~ \\
~ & 5 & ~ & 7 & ~ & 9 & ~
\end{array}\right)\end{displaymath}

2.
Bizonyítsuk be, hogy a következő dolgok felcserélhetők:
(a)
összeadás és konjugálás (azaz ${\overline{z_1}+\overline{z_2}=\overline{z_1+z_2}})$;
(b)
szorzás és konjugálás (azaz ${\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}=\overline{z_1{\cdot}z_2}}$);
(c)
osztás és konjugálás.

3.
Határozzuk meg $\sqrt{5-12i}$ kanonikus alakját!

4.
Oldjuk meg az alábbi egyenleteket:
(a)
z2+3=0;
(b)
z2-5+12i=0;
(c)
z4-3z2-1=0;
(d)
$z+\overline{z}=2\vert z\vert$;
(e)
$\overline{z}=z^{1996}$.

5.
Mi a mértani helye a komplex számsíkon az $\frac{1+ti}{1-ti}$ alakú számoknak, ha t befutja a valós számok halmazát? Ugyanez a kérdés, csak a vizsgálandó kifejezés legyen most $\frac{1+ti}{t+i}$.

Vissza