Nagyhatékonyságú Deklaratív Programozás, 2011 őszi félév


Információk

Ez a lap a Nagyhatékonyságú Deklaratív Programozás tárgy anyagára vonatkozó információkat tartalmaz.


Friss hírek

(2012.01.02) Konzultáció: 2012.01.04.-én, 15:00-17:00 között az IE 2.17.3-ban

(2012.01.02) Az összes kisházi beadható az ETS-ben

(2011.09.14) Az első kisházi beadható az ETS-ben

(2011.09.14) Az NDP ETS-rendszere működik, SICStus Prolog 4.2.0 licensz igényelhető, a rendszer letölthető.

(2011.09.14) Előadások: hétfő 14:15-15:50, IE.219 (minden héten)

(2011.09.14) Gyakorlatok: csütörtök 10:15-11:45, IE.217.1 (páratlan heteken)
A gyakorlatok időpontjai tehát: 09.08, 09.22, (10.06: Qpa miatt szünet), 10.20, 11.03, 11.17, 12.01.


Nagy házi feladat

A házi feladat kiírása.


A 2011. évi NDP előadás fóliái

Az első 2(,5) előadás fóliái letölthetők:

Az első 7 előadás fóliái letölthetők (tartalmazzák a fenti fóliákat is):

Az összes előadás fóliái letölthetők (tartalmazzák a fenti fóliákat is):

A 179.-186. diák nem képezik a vizsgatematika részét.


A 2002. évi előadásokról készült jegyzet-kézirat


Példaprogramok


1. kis házi feladat:

A kiírás innen letölthető. A kiírás kiegészítéseként pontosítjuk a count/2 predikátummal szembeni elvárásokat:

  1. ne csináljon választási pontot (lásd a 4. futási példát a fólián).
  2. count(L, N)-ben, ha az L lista N db eleméről kiderül, hogy 1-es, akkor nem vár további változó-behelyettesítésre és a fennmaradó változókat behelyettesíti 0-ra. Pl. a `count([X,Y,Z], 1), Z=1' célsorozat az `X=0, Y=0, Z=1' eredményt adja.
  3. count(L, N)-ben, ha az L lista len(L)-N db eleméről kiderül, hogy 0, akkor nem vár további változó-behelyettesítésre és a fennmaradó változókat behelyettesíti 1-re. Pl. a `count([X,Y,Z], 2), Z=0' célsorozat az `X=1, Y=1, Z=0' eredményt adja.

A kis házi feladat "minta"-megvalósítása (.po formában, tehát futtathatóan, de nem olvashatóan) és tesztpéldái letölthetők innen, de a példaprogramokkal együtt is letölthetők innen.

Az 1. kis házi feladat beadása:

A KHF az NDP ETS rendszerének segítségével beadható.

A beadási határidő 2011. szeptember 27., kedd, 24 óra.
A határidőig beadott, jól működő programokra 2 pluszpont jár.
A házi feladat ez után a határidő után is beadható, 1 pluszpontért.

2. kis házi feladat:

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

Fontos megjegyzesek:

A kis házi feladat tesztpéldái megtalálhatók itt.

A 2. kis házi feladat beadása:

A KHF az NDP ETS rendszerének segítségével adható be.

A beadási határidő 2011. november 16, 24 óra.
A határidőig beadott, jól működő programokra 2 pluszpont jár.
A házi feladat ez után a határidő után is beadható, egészen a vizsga napjáig, 1 pluszpontért.


3. kis házi feladat:

Az FD predikátumok jelentését ellenőrző segédprogram letölthető innen.

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

A kis házi feladat futtatásakor a következő segédeljárást használom:

fdtest([X,Y,Z,B], Goal, [XR,YR,ZR,BR]) :- domain([X,Y,Z], 0, 9), 'z>max(x,y)'(X, Y, Z) #<=> B, call(Goal), fd_dom(X, XR), fd_dom(Y, YR), fd_dom(Z, ZR), fd_dom(B, BR).

A házi feladat beadása:


4. kis házi feladat:

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

A kis házi feladat futtatásakor a következő környezetet használom:

:- use_module(library(lists)). :- assert(clpfd:full_answer). globtest(Before, Constraint, After, Result) :- Constraint = max_lt(List, Z), Goal = (Before, Constraint, After, fd_doms([Z|List], [ZDom|ListDom])), ( call_residue_vars( Goal, Vars) -> ( is_active(max_lt(_,_), Vars) -> Result = active(ListDom, ZDom) ; Result = exited(ListDom, ZDom) ) ; Result = failed ). is_active(Goal, Vars) :- member(Var, Vars), frozen(Var, VarF), in_goal(VarF, Goal). in_goal(_:Gs, G) :- !, in_goal(Gs, G). in_goal((Gs1,Gs2), G) :- !, ( in_goal(Gs1, G) -> true ; in_goal(Gs2, G) ). in_goal(G, G). fd_doms([V|Vs], [D|Ds]) :- fd_dom(V, D), fd_doms(Vs, Ds). fd_doms([], []). step_up(X, _I) :- nonvar(X), !. step_up(X, I) :- X #> I, I1 is I+1, step_up(X, I1). Példafutások: | ?- globtest(true, max_lt([A,B,C],Z), (A in 1..5, B #> 2, Z in 0..6), Result). Result = active([1..5,3..5,inf..5],4..6) ? ; no | ?- globtest(domain([X,Y,Z], 0, 9), max_lt([X,Y],Z), (Z=5, Y=6), Result). Result = failed ? ; no | ?- globtest(true, max_lt([A],Z), (A in {0,9}, Z in {3,6}), Result). A = 0, Result = exited([{0}],{3}\/{6}) ? ; no | ?- globtest((length(L, 500),domain(L, 1, 5) , X in 5..10000), max_lt([X|L], Z), step_up(X, 5), Result). L = [_A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H,_I,_J|...], X = 10000, Result = exited([{10000},1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,... .. ...|...],10001..sup) ? ; no | ?- Megjegyzések:

A házi feladat beadása:


Esettanulmányok:


Gyakorló vizsga-feladatok:

A korábbi évek vizsga-feladat-sorai:Az nhlp-l levelezési lista


A rokon tárgyakról, korábbi félévekről Szeredi Péter oktatási honlapján található információ.