Nagyhatékonyságú Logikai Programozás, 2004 őszi félév


Információk

Ez a lap a Nagyhatékonyságú Logikai Programozás tárgy anyagára vonatkozó információkat tartalmaz.

Konzultáció: 2005. január 25. kedd, 9:00-12:00, I.B-142.

Vizsgák:

Nagy házi feladat

A házi feladat kiírása.

A házi feladat a beadószkript (kicsomagolandó!) segítségével küldhető be.

A január 20.-án vizsgázók január 17. 8:00-ig, a január 27.-én vizsgázók január 24. 8:00 -ig adják be a nagy házi feladatot. A nagy házi feladat a vizsgaidőszak végéig pótlólag is beadható.

A 2004. évi összes előadás fóliái (1.-187. oldal)

A 2002. évi előadásokról készült jegyzet-kézirat

Példaprogramok

1. kis házi feladat:

A kiírás a fóliákon (lásd fent) megtalálható, de a szóbanforgó két oldal (PDF alakban) innen is letölthető. A kiírás kiegészítése itt található.

A kis házi feladat "minta"-megvalósítása (.po formában, tehát futtathatóan, de nem olvashatóan) és tesztpéldái letölthetők innen. .

Az 1. kis házi feladat beadása:

2. kis házi feladat:

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

Fontos megjegyzesek:

A kis házi feladat tesztpéldái megtalálhatók itt.

A 2. kis házi feladat beadása:

3. kis házi feladat:

Az FD predikátumok jelentését ellenőrző segédprogram letölthető innen.

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

A kis házi feladat futtatásakor a következő segédeljárást használom:

fdtest([X,Y,Z,B], Goal, [XR,YR,ZR,BR]) :- domain([X,Y,Z], 0, 9), 'z>max(x,y)'(X, Y, Z) #<=> B, call(Goal), fd_dom(X, XR), fd_dom(Y, YR), fd_dom(Z, ZR), fd_dom(B, BR).

A házi feladat beadása:

4. kis házi feladat:

A kiírás a fóliákon megtalálható, de a szóbanforgó egy oldal (PDF alakban) innen is letölthető.

A kis házi feladat futtatásakor a következő környezetet használom:

:- use_module(library(lists)). :- assert(clpfd:full_answer). globtest(Before, Constraint, After, Result) :- Constraint = max_lt(List, Z), Goal = (Before, Constraint, After, fd_doms([Z|List], [ZDom|ListDom])), ( call_residue( Goal, Residue) -> ( member(_-(_:max_lt(_,_)), Residue) -> Result = active(ListDom, ZDom) ; Result = exited(ListDom, ZDom) ) ; Result = failed ). fd_doms([V|Vs], [D|Ds]) :- fd_dom(V, D), fd_doms(Vs, Ds). fd_doms([], []). step_up(X, _I) :- nonvar(X), !. step_up(X, I) :- X #> I, I1 is I+1, step_up(X, I1). Példafutások: | ?- globtest(true, max_lt([A,B,C],Z), (A in 1..5, B #> 2, Z in 0..6), Result). Result = active([1..5,3..5,inf..5],4..6) ? ; no | ?- globtest(domain([X,Y,Z], 0, 9), max_lt([X,Y],Z), (Z=5, Y=6), Result). Result = failed ? ; no | ?- globtest(true, max_lt([A],Z), (A in {0,9}, Z in {3,6}), Result). A = 0, Result = exited([{0}],{3}\/{6}) ? ; no | ?- globtest((length(L, 500),domain(L, 1, 5) , X in 5..10000), max_lt([X|L], Z), step_up(X, 5), Result). L = [_A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H,_I,_J|...], X = 10000, Result = exited([{10000},1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,1..5,... .. ...|...],10001..sup) ? ; no | ?- Megjegyzések:

A házi feladat beadása:

Esettanulmányok:

Gyakorló vizsga-feladatok: A korábbi évek vizsga-feladat-sorai:

Sicstus licensz igényelhető az ETS-rendszerben

Az nhlp-l levelezési lista