LaTeX tanfolyam


A beadott feladatokat Makai Márton, marci@cs.elte.hu fogja kijavítani és értesít mindenkit e-mailban.

Az aláírást is õ fogja beírni, a 3.404a szobában keressétek.Előadás

Hely: Déli tömb  3-107
Időpont: 2002. február 28. péntek 12:30-13:30 óra
                 2001. március 7.  
péntek 12:30-13:30 óra
                 2001. március 14. 
péntek 12:30-13:30 óra
                 2001. március 21. 
péntek 12:30-13:30 óra
Előadó: Katona Gyula, kiskat@cs.bme.hu

Gyakorlat

Hely: Déli tömb 3-107 UNIX labor
Időpont:
péntek 12:30-13:30 óra
              első időpont március 28.
Instruktor: Katona Gyula, kiskat@cs.bme.hu és Makai Márton, marci@cs.elte.hu

 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele

Letőlthető változat: beadando.tex, beadando.dvi,beadando.ps

Írjatok LaTeX-ben egy valamelyest értelmes matematikai szöveget, például különböző órai jegyzetek alapján, a következő kikötésekkel:

Beadandó a forrásfile és minden tartozéka (pl. ábrák .eps file-jai), úgy, hogy ezeket egy directoryba rakva a helyi rendszeren (cs.elte.hu) hiba nélkül lefusson a latex file.tex és a dvips file.dvi.

A fileokból egy hallgato.tar.gz  (ahol a hallgatoa Te nevedet jelenti)  filet kell készíteni következő módon:

mkdir hallgato
cp file.tex abra.pstex abra.pstex_t ...    hallgato/
tar czf hallgato.tar.gz hallgato/

Az így kapott hallgato.tar.gz file-t kell mindenkinek a saját cs.elte.hu-n levő accountjáról elküldeni a kiskat@cs.bme.hu címre.

Második kísérlet beadási határidő: 2003 június 20. 18:00

Harmadik, utolsó  kísérlet beadási határidő: 2003 június 26. 18:00 Ha a beadott dolgozatban túl sok hiba van, visszaadjuk javításra. Még 2 alkalommal lehet megkísérelni a beadást. 1 kísérletnek számít a határidő elmulasztása is. Aki harmadikra sem tudta kielégítően megcsinálni, nem kap aláírást.
 

Ajánlott irodalom

 
 • Wettl Ferenc, Magyar Gyula, Sudár Csaba: LaTeX kezdőknek és haladóknak, PANEM, 1998
 • LaTeX leírás magyarul (Oetiker-Partl-Hyna-Schlegl; Ford: Németh László)
 • LaTeX leírás magyarul (Mayer-Sudár-Wettl)
 • LaTeX bevezetés angolul (H. J. Greenberg)
 • LaTeX magyar honlap
 • Knuth: The TeXbook című könyvének forrásállománya is letölthető tömörítetlen formában. Ezt nem szabad kinyomtatni!
 • L. Lamport: LaTeX: A document preparation system, Addison Wesley, 1986
 • Michel Goossens, Frank Mittelbach, Alexander Samarin, The LaTeX Companion, Addison-Wesley, 1994.
 • Michel Goossens, Sebastian Rahtz, Frank Mittelbach: The LaTeX Graphics Companion, Illustrating documents with TeX and PostScript, Addison-Wesley, 1997.
 • A babel, mely a LaTeX különböző nyelveket támogató hivatalos programcsomagja a magyar nyelvű szövegeket jelenleg még nem kezeli tökéletesen. Hiányosságainak átmeneti kiküszöbölésére készült Bérces József programja, mely egy rövid ismertetővel együtt a h.zipállományba van tömörítve. Itt található a babel csomag magyar.ldf nevű fájljának egy átírt változata, mely a megszerkesztendő dokumentummal egy könyvtárba másolandó. (Aki egymaga használ egy gépet, azt is megteheti, hogy a babel eredeti magyar.ldf állományát ezzel felülírja.) Ezután a LaTeX jó sorrendbe írja a fejezet címében, az élőfejben a sorszámot és a címet, a hivatkozások elé automatikusan kiteszi a határozott névelőt (a-az), magyar tételszerű környezetet ír...
 • Tony Roberts: LaTeX: from quick and dirty to style and finesse
 • LaTeX2e
 • Ennél azonban sokkal több könyv található meg  itt. •