ALGEL évközi ZH, aláírás és vizsga a BSc képzésben

Egy évközi zárthelyi lesz, ezen lehet az aláírást megszerezni.
A zh várhatóan 8 feladatból áll, minden feladat ugyanannyit ér. Az elégségeshez 40%-os teljesítmény kell.
A zh eredménye, kedvező esetben, feljavíthatja a vizsgazh eredményét is. (Korábbi félévben írt zh pontszáma nem számít a vizsgajegybe.)

Az aláírásért az évközi zárhelyit legalább elégségesre meg kell írni.
(Akinek van régebbről aláírása, annak nem kötelező zh-t írni, de írhat, ha akar -- a már meglevő aláírást sikertelen zh esetén sem veszíti el.)

Pótzárthelyi a megadott időpontban lesz, anyaga megegyezik a zh anyagával. Ennek eredménye felülírja a zh eredményét, de a zh-n megszerzett aláírást nem lehet elveszteni.

A pótlási héten lesz még egy alkalom az aláírás megszerzésére, de ennek a zh-nak a tétje már csak ennyi, az eredménye nem számítható be a vizsgajegybe (anyaga ugyanaz, mint a zh anyaga).

Vizsga: A vizsga elméleti kérdésekből és feladatokból áll.
Az írásbeli vizsga után megajánlunk egy jegyet, ami vagy a vizsgán elért osztályzat, vagy ha ez legalább elégséges és a zh (pótzh) eredménye jobb, mint a vizsgazárthelyié, akkor a (pót)zh és vizsgapontszám átlagának megfelelő osztályzat. Ha a megajánlott jegy legalább elégséges, az eredményhirdetéskor lehetőség van egy szóbeli vizsgára, amivel a megajánlott jegyen legfeljebb egyet lehet javítani vagy rontani.

Zh-n, vizsgán könyv, jegyzet nem használható!

2015. február 5. Katona Gyula