BSc-s Algoritmuselmélet tárgy követelményei     (VISZA213)
(2010/11. őszi félév)

Aláírás megszerzése:

A vizsgakurzust felvevő hallgatóknak nincs lehetőségük az aláírás megszerzésére. A nem vizsgakurzust felvevő hallgatók számára az aláírás megszerzésére 3 lehetőség van: Régebbi aláírásokat BSc-s képzés esetén 3 évig, 5 éves képzés esetén 5 évig fogadunk el. Az 5 éves képzésben szerzett aláírásokat elfogadjuk.
A zárthelyiket aláírással rendelkező hallgatók is megírhatják, ebben az esetben az aláírás nem veszik el. Korábbi félévben írt zárthelyi pontszáma nem számít a vizsgajegybe.

Vizsga:

A vizsga elméleti kérdésekből és feladatokból áll.
Írásbeli vizsgazárthelyi: Általában 8 feladat van, ebből 3 elméleti, 5 gyakorlati, és a zárthelyi utáni anyagrészre tipikusan legalább 4-5 feladat vonatkozik.
Vizsgajegy: Az írásbeli vizsga után megajánlunk egy jegyet, ami vagy az elért osztályzat, vagy ha ez legalább elégséges és a zárthelyiken szerzett pontszám jobb, mint a vizsgazárthelyié, akkor a két pontszám átlagára kapott osztályzat. A ponthatárok a következők:
0-31 pont: 1
32-43 pont: 2
44-55 pont: 3
56-67 pont: 4
68-80 pont: 5
Ha a megajánlott jegy elégtelen, az mindenképp bekerül az indexbe. Ha a megajánlott jegy legalább elégséges, az eredményhirdetéskor lehetőség van egy szóbeli vizsgára, amivel a megajánlott jegyen legfeljebb egyet lehet javítani vagy rontani.
A zárthelyiken és vizsgákon könyv, jegyzet nem használható!