4. gyakorlat

1. feladat
Adott az alább specifikált kétirányban mozgó véges automata:
d(S,a)=(P,e)d(S,b)=(Q,e)
d(P,a)=(R,e)d(P,b)=(Q,e)
d(Q,a)=(S,h)d(Q,b)=(T,e)
d(R,a)=(V,h)d(R,b)=(V,h)
d(T,a)=(V,h)d(T,b)=(V,h)
d(V,a)=(S,e)d(V,b)=(S,e)
Valamennyi állapot elfogadó állapot. Készíts az automata által elfogadott nyelvre egyirányban mozgó véges automatát!
2. feladat
Adott az alábbi kétirányban mozgó véges automata:
d(P,a)=(Q,e)d(P,b)=(R,e)
d(Q,a)=(U,e)d(Q,b)=(W,h)
d(R,a)=(P,h)d(R,b)=(V,e)
d(U,a)=(W,h)d(U,b)=(Q,h)
d(V,a)=(W,h)d(V,b)=(W,h)
d(W,a)=(P,e)d(W,b)=(P,e)
q0=P, F={Q,V}. Készíts az automata által elfogadott nyelvre egyirányban mozgó véges automatát!
3. feladat
Legyen Szigma={a,b}. A nyelv azon jelsorozatokból áll, ahol |a|=|b|. Bizonyítsd be, hogy ez a nyelv nem reguláris!
4. feladat
Reguláris-e az {ambn | 1 <= m <= n} nyelv?
5. feladat
Bizonyítsuk be, hogy az L={xx | x eleme {a,b}*} nyelv nem reguláris!
6. feladat
Reguláris-e a {0i1j | (i,j) != 1} nyelv?
7. feladat
Adjunk determinisztikus véges automatát a 10+(0+11)0*1 reguláris kifejezéshez!
8. feladat
Adjunk determinisztikus véges automatát a 01(((10)*+111)*+0)*1 reguláris kifejezéshez!
9. feladat
Adott két nyelv az alábbi két egyenletrendszerrel. Készítsd el a két nyelv metszetét felismerő minimálautomatát!
S1=aS1+b(A+epszilon) S2=aS2+b(B+epszilon)
A=bS1+a(A+epszilon) B=aS2+b(B+epszilon)
10. feladat
Az L nyelv alfabetája Szigma={a,b}. A nyelv mondatai azok a nem üres jelsorozatok, amelyekben van legalább egy páros hosszúságú teljes homogén részsorozat. Szerkessz minimálautomatát a következő nyelvekre:
  • L
  • L2
  • L and L2
  • L*
11. feladat
Szerkesszük meg az alábbi automata minimálautomatáját, majd írjuk fel az automata által elfogadott nyelvet reguláris kifejezés formájában!

12. feladat
Egy nyelv karakterkészlete Szigma={a,b,c}. A nyelv mondataira a következő megállapítások érvényesek:
  • Minden mondatban mindhárom karakter előfordul.
  • Amennyiben két szomszédos karakter nem azonos, akkor a karakter után csak b, b után csak c, c karakter után csak a karakter következhet.
Írd föl a nyelvet reguláris kifejezés formájában!
13. feladat
Adjunk reguláris kifejezést az alábbi automata által elfogadott nyelvre!

14. feladat
Mely szavakból áll az a nyelv, amelyet az alábbi reguláris kifejezés ír le?
  • (a+b)*[aa(a+b)*bb+bb(a+b)*aa](a+b) *
Adjunk meg ehhez a nyelvhez egy determinisztikus véges automatát!
15. feladat
A Szigma={a,b} halmazon adott két nyelv az alábbi verbális specifikációval:
  • L1: A mondatban van legalább egy páros hosszúságú homogén részsorozat.
  • L2: A mondat hossza páros vagy nulla.
Rajzold fel az L1, az L2 és az L1L2 nyelvet elfogadó minimálautomatákat!
Varró Gergely gervarro@cs.bme.hu
Utolsó módosítás dátuma: 2004. március 5.