Tematika (címszavakban)

2022 Ősz

 1. Szept. 9.
  -- Ismétlés: ábécé, szó, nyelv.
  -- Véges automata és változatai: hiányos, nemdeterminisztikus.
  -- Új: epszilon-átmenetes véges automata.
  -- Reguláris nyelvek, zártságuk a műveletekre (unió, metszet, különbség, komplementer, konkatenálás).
 2. Szept. 15.
  -- A reguláris nyelvek zártak a tranzitív lezárásra -- Állapotok ekvivalenciaosztályai, szavak ekvivalenciaosztályai.
  -- DVA minimalizálása, a minimális automata egyértelműsége.
  Szept. 16.
  -- Példa minimalizálásra (táblázattal, máshogy)
  -- Reguláris kifejezésből reguláris nyelv (VA)
  -- Reguláris nyelvből (DVA-ból) reguláris kifejezés
 3. Szept. 23.
  -- Pumpálási lemma néhány példával. ( Versben )

  -- Nyelvtanok, Chomsky-hierarchia.
 4. Szept. 29.
  -- Reguláris nyelvtanok és reguláris nyelvek kapcsolata.
  -- CF nyelvtanok és epszilon-szabályok kiküszöbölése.
  -- Egyszeres szabályok
  Szept. 30. QPA-szünet
 5. Okt. 7.
  -- Egyszeres szabályok, felesleges szimbólumok
  -- CF nyelvek zártak az unióra, konkatenálásra, tranzitív lezárásra.
  -- Rövid összefoglaló levezetési fákról, egyértelműségről.
 6. Okt. 13.
  -- Veremautomaták
  -- Üres veremmel elfogadó veremautomaták.
  -- Állapottal és üres veremmel elfogadás ekvivalenciája
  -- Pontosan a CF nyelvek az üres veremmel elfogadhatóak (csak az egyszerű irányt bizonyítottuk)
  -- Egy nem CF nyelv
  -- Metszetre, komplementere nem zártak a CF nyelvek.
  Okt. 14.
  -- konzultáció a zh-hoz
  -- Környezetfüggetlen pumpálási lemma

 7. Okt.17. ZH1

  Okt. 21.
  -- Péda a CF pumpálásra
  -- Különbségre nem zártak a CF nyelvek
  -- Determinisztikus CF nyelvek zártsági tulajdonságai.
  -- Algoritmikus kérdések reguláris nyelvekre: beletartozás, üresség, végesség, diszjunktság, egyenlőség.
  -- CF nyelvekre üresség, végesség eldöntése.
  -- Chomsky-normálforma.
 8. Okt. 27.
  -- A beletartozás eldöntése CF nyelvtan alapján: a CYK algoritmus.
  -- Turing-gép ismétlés, Church-Turing-tézis.
  -- Több szalagból egy szalag.
  -- Rekurzív, rekurzívan felsorolható nyelvek.
  -- Az R és RE osztály, kapcsolatuk.
  Okt. 28.
  -- Turing-gép determinizálás,
  -- A diagonális, az univerzális és a megállási nyelv.
  -- Komplemeter osztályok.
 9. Nov.2. PZH1

  Nov. 4.
  -- Az L_{epszilon}, L_{üreshalmaz} nyelv.
  -- R, RE, coRE kapcsolata.
  -- R, RE zárt az unióra, metszetre, konkatenálásra, tranzitív lezártra, R a komplementerre is.
 10. Nov. 10.
  -- Nem-triviális nyelvi tulajdonság. Rice-tétel
  -- Rice-tétel alkalmazásai Szept. 15.
  -- A dominóprobléma.
  -- Post megfeleltetési problémája.
  Nov. 11.
  -- Eldönthetetlen problémák CF nyelvtanokra (egyértelműség, diszjunktság, teljesség, azonosság)
  -- Turing-gépek idő- és tárigénye, időkorlát, tárkorlát.
  -- Gyorsítási tétel, Hierarchia tétel, Hézag tétel.
  -- TIME és SPACE osztályok.
 11. Nov. 18.
  -- Tár-idő tétel.
  -- P, NP, PSPACE, EXPTIME
  -- A Chomsky 0. osztály kapcsolata a Turing-gépekkel.
  -- Az 1. osztálynak megfelelő automatatípus.
  -- Moore-automata
 12. Nov. 24.
  -- Mealy-automata
  -- Kapcsolat a Moore- és Mealy automaták között
  -- Véges fordító
  -- Véges fordító reguláris nyelvből regulárisat csinál.

  Nov.25. -- szünet: Nyílt nap
 13. Dec. 2.
  -- Véges fordító CF nyelvből CF nyelvet csinál.
  -- Veremfordító.
  -- Veremfordító és szintakszisvezérelt séma.
  -- Jellemző nyelvtan és kapcsolata a fordítókkal.
  -- Függvényt kiszámoló Turing-gép.
 14. Dec.7. ZH2
  Dec. 8.
  -- Felsoroló Turing-gépek, RE- és R-beli nyelvek szavainak felsorolhatósága.
  -- Közvetlen elérésű gép és kapcsolata a Turing-géppel.
  Dec. 9.
  -- Mese a Cerny-sejtésről, Kolmogorov-bonyolultságról. -- Példa kiszámíthatalan függvényre: a buzgó mócsing (Busy beaver) probléma.
 15. Dec.16. PZH2

Következő előadáson várható