Kombinatorika és Gráfelmélet II.
VISZA 071

2013/2014. második félév

Házi feladat:

Minden gyakorlaton adunk egy vagy két házi feladatot, amelye(ke)t a következő gyakorlat elején kell beadni. Feladatonként legfeljebb 5 pontot adunk, de a végső pontszám nem haladhatja meg a 100 pontot. Tehát a maximális pontszám eléréséhez nem szükséges az összes feladatot beadni. A beadott házi feladatok eredménye 10% súllyal számít a végső érdemjegybe. A pontverseny állása online megtekinthető.

Zárthelyik, pótzárthelyik:

A félév során két zárthelyi lesz. Mindkét zárthelyi 6, egyenként 10 pontot érő feladatból áll, időtartama 90 perc. Elégséges osztályzat 40%-os teljesítménytől, azaz 24 ponttól jár. A félévvégi aláírás megszerzésének, azaz a vizsgára bocsátásnak az a feltétele, hogy külön-külön mindkét zárthelyi legalább elégséges legyen az alábbiak szerint.

A két zárthelyi közül legalább az egyiket már az első alkalommal (pótlás nélkül) sikeresen kell megírni, és pótolni legfeljebb csak egyet lehet. Ezért a szorgalmi időszak alatt összesen egy pótzárthelyi alkalom lesz, ahol vagy az első, vagy a második (de nem mindkét) zárthelyin elért eredmény javítható vagy pótolható.

A pótzárthelyin a korábban megírt, eredményes zárthelyi javításakor az újonnan kapott pontszám lesz érvényes, kivéve, ha az eredményes zárthelyi javítása elégtelen. Ekkor a megfelelő zárthelyit az elégségeshez szükséges minimális pontszámmal (konkrétan 24 ponttal) vesszük figyelembe. A pótzárthelyi ugyanazt az anyagrészt fedi le, amelyet a megfelelő zárthelyi, és szándékunk szerint a nehézsége is azonos a pótolt zárthelyi dolgozatéval.

A kijavított zárthelyi és pótzárthelyi dolgozatokba betekintést biztosítunk. A zárthelyik összesen 40% súllyal számítanak a végső érdemjegybe.

Aláíráspótló vizsga:

Amennyiben valamelyik zárthelyi elsőre eredményes, ám a másik még a pótzárthelyin sem sikerül, úgy (különeljárási díj megfizetése mellett) marad még egy utolsó lehetőség a vizsgaidőszak előtti pótlási héten a mindaddig eredménytelen zárthelyi újbóli pótlására. Ez a második pótzárthelyi alkalom a TVSz-ben "aláíráspótló vizsga" néven szerepel annak ellenére, hogy ez természetesen nem valódi vizsga.

Mindez tehát azt jelenti, hogy ha valaki a két zárthelyi közül mindkettőn elégtelent ír (vagy nem jelenik meg), akkor ebben a félévben már semmilyen módon nem szerezheti meg az aláírást. Ha viszont valaki a két zárthelyi közül legalább az egyiket már elsőre eredményesen írja meg, akkor a másik zárthelyit összesen akár három alkalommal (a zárthelyin, a pótzárthelyin, illetve az aláíráspótló vizsgán) is megpróbálhatja teljesíteni. Az aláíráspótló zárthelyi helyszínét és időpontját később tűzzük ki. Természetesen a kijavított aíráspótló dolgozatokba való betekintésre is biztosítunk lehetőséget.

Figyelem!
Az aláíráspótló vizsgán történő zárthelyi pótlásra kizárólag a Neptunban lehet jelentkezni. (Aki ezt elmulasztja, annak az ekkor megszerzett aláírását nem tudjuk a Neptunba könyvelni. Ezért nem tudjuk olyan hallgatónak engedélyezni a pótlást, aki a Neptun-jelentkezést elmulasztotta.)

Korábbi félévben szerzett aláírás:

A hatályos TVSz szerint a tárgyból szerzett aláírás 3 évig érvényes. (Ez pontosabban azt jelenti, hogy a megszerzését követő hatodik félév vizsgaidőszakának végéig érvényes az aláírás. Azok, akik egy korábbi félévből érvényes aláírással rendelkeznek, megkísérelhetik újból megírni a zárthelyiket, a célból hogy a korábbi zárthelyik eredményein javítsanak illetve hogy az aláírás érvényességét meghosszabbítsák. Erre az esetre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Ha egy érvényes aláírással rendelkező hallgató az aktuális félévben legalább egy zárthelyin megjelenik, azt úgy tekintjük, hogy az illető kísérletet tett az aláírás feltételeinek újbóli teljesítésére (és rá a fenti feltételek vonatkoznak). Ellenkező esetben a legutolsó olyan félévbeli teljesítményt vesszük figyelembe, amikor a hallgató megkísérelte az aláírás feltételeinek teljesítését.

Konzultáció:

Vizsga: