Nyelvek és automaták

2015 őszGyakorló feladatsorok:
1.Véges automaták, műveleti zártság  2. Nemdeterminisztikus VA 3. Konkatenálás, tranzitív lezárt; Minimálautomata 4. Pumpálási lemma 5. Reguláris kifejezések, általános nyelvtanok 6. Reguláris nyelvtanok 7. CF nyelvtanok átalakításai, CF pumpálás 8. Ogden-lemma, CF zártság   9. Veremautomata  10. CNF, CYK, egyértelműség  12. Turing-gép  13. k-szalagos TG 14. Számolós TG, nevezetes nyelvek  15. Nevezetes nyelvek, R, RE  16. R, Re, Rice tétel    17. PCP, CF-es eldönthetőség   18. Idő- és tárkorlát
 
Plusz pontért beadható feladatok: hétről hétre bővül, feladatsor itt

A megoldások papíron a tanszéken adhatók be, vagy pdf-ben el lehet őket küldeni emailben.
Zh-k:

1
. zh : október 6. , eredmények itt
1. pótzh: október 22., eredmények  itt 
 
2. zh: november 5. eredmények  itt 
2. pótzh: november 13., eredmények  itt  
3. zh:  december 3.   Eredmények: itt (A zh eredménye és a félévi jegy is.)
3. pótzh: december 15., Eredmények: itt 


pótpót zh: december 18., 12.15-13.15, Eredmények: itt Megtekintés hétfőn 9.30-kor az IB136/b-ben.

A zh-kon könyv, jegyzet nem használható, mindegyik feladat 10 pontot ér. A kiadott feladatlapon kell beadni a megoldásokat, ha az ezen levő hely nem lenne elég, akkor egy (vagy ha nagyon muszáj, akkor több) hozzátűzött papírlapon lehet folytatni a munkát.  A megoldásokat indokolni kell, kivéve, ha valami tanult eljárást használnak, de ekkor látszódnia kell a tanult lépéseknek.
Tájékoztatásul a ponthatárok (feltéve, hogy minden zh megvan.  Nincs felfelé kerekítés, a jegyhez ténylegesen el kell érni az alsó határt!
pont jegy
  16 ≤ p < 22 2
22 ≤ p < 28 3
  28≤ p < 34 4
  34≤ p ≤ 40 5


Az elhangzott előadások fontosabb témakörei: címszavakban

A Python nyelvntanáról és a természetes nyelvekről vetített rövid prezentáció

Jegyzet  az előadáshoz. Megtalált hibák eddig. Aki talál még benne hibát, kérem jelezze!

Nem biztos, hogy mindig pontosan ezen jegyzet  alapján fogunk haladni, de nagy eltérések nem várhatóak.


További gyakorlási lehetőség:
 
a 2014-es 1.ZH     2.ZH     3.ZH     4.ZH
a 2013-as 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
a 2012-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
a 2011-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2010-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2009-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH  

Az idei zhk kicsit másmilyenek lesznek, mint az eddigiek. Várhatóan 5 feladatot tartalmaznak, mint a 2014 előtti zh-k, de lesz bennük elmélet is, mint a 2014-es zhkban.


Csima Judit, BME   VIK   SZIT