Nyelvek és automaták

2014 őszGyakorló feladatsorok:
1. Véges automaták  2. Nemdeterminisztikus és epszilonos véges automata 3. Nyelvi műveletek, minimalizálás 4. Pumpálás, reguláris kifejezések 5. Reguláris nyelvek általában 6. Nyelvtanok 7. CF nyelvtanok átalakításai, egyértelműség  8. CF pumpálás 9. Veremautomaták 10. CF nyelvtanok és veremautomaták 11. Chomsky normálforma, CYK algoritmus 12. Turing gép 13. k-szalagos Turing-gép 14. Kiszámolós TG, nevezetes nyelvek, R, RE 15. R, RE, nevezetes nyelvek 16. Rice tétel, PCP 17. Nyelvtanok és TG-ek 18. Tár- és időbonyolultság


Zh-k:

1
. zh : október 6.  Eredmények: itt
1. pótzh: október 20. 
Eredmények: itt   
2. zh: október 27. 18.15 - 19.15 Eredmények: itt
2. pótzh: november 10. Eredmények: itt
3. zh:  november 17. 
Eredmények: itt
3. pótzh: december 4., 
Eredmények itt
4. zh: december 8.
Eredmények: itt
4. pótzh: december 15. Eredmények: itt

pótpót zh: december
19., Eredményekitt  Megtekintés december 19-én, 14.00, IB 136/b vagy írjanak emailt.

A zh-kon könyv, jegyzet nem használható. A kiadott feladatlapon kell beadni a megoldásokat, ha az ezen levő hely nem lenne elég, akkor egy (vagy ha nagyon muszáj, akkor több) hozzátűzött papírlapon lehet folytatni a munkát.  A megoldásokat indokolni kell, kivéve, ha valami tanult eljárást használnak, de ekkor látszódnia kell a tanult lépéseknek.
Mindegyik feladat 10 pontot ér.


Tájékoztatásul a ponthatárok (feltéve, hogy minden zh megvan és legalább kettő az eredeti zh-n lett meg).
Nincs felfelé kerekítés, a jegyhez ténylegesen el kell érni az alsó határt!
pont jegy
  16 ≤ p < 22 2
22 ≤ p < 28 3
  28≤ p < 34 4
  34≤ p ≤ 40 5

Az elhangzott előadások fontosabb témakörei: címszavakban

Jegyzet  az előadáshoz. Megtalált hibák eddig. Aki talál még benne hibát, kérem jelezze!

Nem biztos, hogy mindig pontosan ezen jegyzet  alapján fogunk haladni, de nagy eltérések nem várhatóak.


További gyakorlási lehetőség:
 
a 2013-as 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
a 2012-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH
a 2011-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2010-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH   
a 2009-es 1. ZH    2. ZH    3. ZH    4. ZH  

Az idei zhk kissé el fognak térni a fentiektől: várhatóan három, a fenti zhk feladataihoz hasonló feladatot kell megoldani bennük és egy, az órai agyaghoz kapcsolódó elméleti kérdést kell megválaszolni (definíció felidézése, tétel kimondása, rövid bizonyítás vagy tanult konstrukció leírása.)


Csima Judit, BME   VIK   SZIT