Hibajegyzék a
Számítástechnikai nyelvészet című egyetemi jegyzethez


Ha bármi további hibát találtok, vagy bármilyen megjegyzésetek van, kérem írjatok a csima_kukac_cs.bme.hu címre.
A hibákat oldalszám és sorszám szerint adjuk meg. Az egysoros kiemelt képletek egy sornak számítanak.

1.
A 8. oldal 24. sorában ${\mathcal{L}}_0=\emptyset$ ${\mathcal{L}}_e=\{\epsilon\}$ írandó.
2.
A 9. oldalon az (1.7) képlet alatt lobb helyett jobb írandó.
3.
A 11. oldalon az (1.11) képletben $S\in N$ írandó, azaz S nem részhalmaza, hanem eleme N-nek.
4.
A 13. oldalon a 15. sorban alannyi helyett alanyi írandó.
5.
A 15. oldalon az (1.16) képlet feletti bekezdésben mója helyett módja írandó.
6.
A 26. oldalon az utolsó előtti bekezdés 2. sorában
``jobbreguláris és balreguláris nyelvtanok egyértelműsége'' helyett
``jobbreguláris és balreguláris nyelvtanok egyenértékűsége'' írandó.
7.
A 32. oldalon a 2.5 ábrán a Q0 állapot nem elfogadó, továbbá a Q6 állapotból Q8 állapotba vezető nyílra a írandó.
8.
A 36. oldalon a 2. sorban a ``külön-külön képez egy ekvivelencia osztályt'' rész helyett a ``külön-külön képez egy-egy ekvivelencia osztályt'' kifejezés írandó.
9.
A 39. oldalon az utolsó előtti sorban agy helyett egy áll.
10.
A 40. oldalon a 2.8 ábra második részábráján az összes ferde, felfelé menő vonal megvastagítandó.
11.
A 43. oldalon a 2.10 ábra automatája mellől hiányzik az ígért kapcsolás:
${\Delta}_0: A\ensuremath{\rightarrow}\dagger, B\ensuremath{\rightarrow}\dagger$,
${\Delta}_1: A\ensuremath{\rightarrow} A, B\ensuremath{\rightarrow} A$,
${\Delta}_2: A\ensuremath{\rightarrow} B, B\ensuremath{\rightarrow}\dagger$,
${\Delta}_3: A\ensuremath{\rightarrow} B, B\ensuremath{\rightarrow} B$
Itt a $\dagger$ azt jelenti, hogy az automata nem tér vissza.
12.
A 44. oldalon a 2.11 ábra egy része hiányzik: van még egy Q3 elfogadó állapot is, amibe Q1-ből b hatására jutunk. Q3-ból a-val jutunk Q1-be, b-vel T-be.
Ha azonban elvégezzük a Q2 és Q3 állapotok összevonását, akkor éppen a könyvbeli ábrát kapjuk.
13.
A 45. oldalon a 19. sorban az első képlet: $A+\emptyset=A+\emptyset=A$ helyére $A+\emptyset=\emptyset+A=A$ írandó.
14.
Az 52. oldalon a 2.14 ábrán két nyíl hiányzik: S-ből a-ra nyíl vezet A-ba, b-re pedig B-be.
15.
Az 54. oldalon a 2.17 ábrán az SP állapot neve helyesen SR, továbbá a PR és a PQ állapotok között mindkét irányú nyílra b írandó a helyett.
16.
Az 55. oldalon a 9. sorban $P\ensuremath{\rightarrow} bP$ helyett $P\ensuremath{\rightarrow} cP$, $Q\ensuremath{\rightarrow} bQ$ helyett pedig $Q\ensuremath{\rightarrow} cQ$ írandó.
17.
Még mindig az 55. oldalon, a 12. sorban $S\ensuremath{\rightarrow} bP$ helyett $S\ensuremath{\rightarrow} cP$, illetve $P\ensuremath{\rightarrow} bP$ helyett $P\ensuremath{\rightarrow} cP$ írandó, a 13. sorban pedig $Q\ensuremath{\rightarrow} bQ$ helyett $Q\ensuremath{\rightarrow} cQ$ áll helyesen.
18.
Az 58. oldalon a 2.19 ábra 3. részábráján a kezdőállapot S.
19.
A 60. oldalon a 2. sorban aritmekikai helyett aritmetikai írandó.
20.
A 61. oldalon a 24. sorban a hivatkozás nem a 2.3, hanem a 3.2 nyelvtanra történik.
21.
A 62. oldal utolsó bekezdésében a könnyebb érthetőség kedvéért ``... és ha nem egyértelmű, létezik-e...'' kifejezés írandó.
22.
A 66. oldal közepén az $S\ensuremath{\rightarrow} a$, $S\ensuremath{\rightarrow} B$, $B\ensuremath{\rightarrow} Bb$, $C\ensuremath{\rightarrow} b$ nyelvtan helyett az $S\ensuremath{\rightarrow} a$, $S\ensuremath{\rightarrow} B$, $B\ensuremath{\rightarrow} BC$, $C\ensuremath{\rightarrow} b$ nyelvtan tekintendő.
23.
A 69. oldalon a 36. sorban kiindukva helyett kiindulva írandó.
24.
A 72. oldalon a 3.3 fejezet 4. sorában az ``.... a nyelvtanokat, amely ...'' helyett ``.... a nyelvtanokat, amelyek ...'' írandó.
25.
A 73. oldal legalsó sorában az $S\ensuremath{\rightarrow} CA$ szabály helyett $S\ensuremath{\rightarrow} AC$ írandó.
26.
A 74. oldalon a 3.18 képlet előtt levő bekezdés elején a ``Legyen A egy ...'' rész helyett ``Legyen $\hat A$ egy ...'' áll.
27.
A 77. oldalon az 5. sorban a könnyebb érthetőség miatt az amennyiben szó helyett hiszen írandó.
28.
A 78. oldal tetején a $\hat C$-pal kezdődő szabályokat célszerű az A-val kezdődő szabályok elé rakni, mivel $\hat C$ előbb van a sorrendben, mint A.
29.
A 80. oldalon a 3.27 képletben $F\subset Q$ helyett $F\subseteq Q$ írandó, vagyis F nem feltétlenül valódi része Q-nak. (Ez máshol is előfordul; általában is igaz, hogy a $F\subset Q$ helyett $F\subseteq Q$ értendő sokszor.
30.
A 83. oldalon a 3.30 képletben ``... $\cup \;p\in F \}$'' helyett ``... $\wedge \;p\in F \}$'' írandó.
31.
A 83. oldal alján levő konfiguráció-sorozat utolsó sorában, az első konfigurációban az első pozícióból hiányzik a a szó.
32.
A 86. oldalon a 3.32 szabályokhoz hozzá kell venni még egyet, a $\delta(q_0,\epsilon,Z_0)=(q_0,Z_0Z'_0)$ szabályt, amellyel kipárnázzuk a vermet, így kerülve el, hogy a verem idő előtt kiürüljön.
Ugyanezen oldalon a 3.33 szabályokhoz hozzá kel még venni a $\delta(q_e,\epsilon,Z'_0)$ szabályt, ezzel érve el, hogy a verem kiürülhessen.
33.
A 87. oldalon a 3.36 képletben $i\geq 1$ és $k\geq 0$
34.
A 89. oldalon a 3.43 formula helyesen: $\delta(p-\gamma$çç$\ldots$çç $,\epsilon,X)=
(p-\gamma X$ç$\ldots$çç $,\epsilon)$.
35.
A 94. oldalon, az elemzés második sorának végén a származtatási jelet !-lel kell megjelölni, mert ott lehetett volna törni, de nem tettük. Törölni kell viszont a ! jelet az elemzés 3. sorában középen álló $\vdash$ mögül.
36.
A 95. oldalon a 10 sorban a megfeletetés helyett megfeleltetés írandó.
37.
A 95. oldalon, a 12. sorban az ``elfogadja, a jelsorozat...'' rész helyesen: ``elfogadja, azaz, ha a jelsorozat...''
38.
A 96. oldalon, alulról a 8. sorban a két hivatkozott mozgási szabály nem (3.47) és (3.48), hanem (3.51) és (3.52).
39.
A 99. oldalon a nyelvtan szabályainak felsorolásakor a (3.60) szerinti szabályokkal kezdünk, nem a (3.56) szerintiekkel.
40.
A 100. oldalon a legalsó szabályhalmaz felett a gooo törlendő.
41.
A 102. oldalon a 24. sorban automataelolvasás helyett automata elolvasás írandó.
42.
A 108. oldalon az alsó képletben $\delta(p_u,\epsilon,Y)=$... írandó.
43.
A 111. oldalon a 4.1 ábrán S a kezdőállapot és az S-ből A-ba vezető nyíl címkéje helyesen: $a/\epsilon$.
44.
A 114. oldalon a 4.3 ábra második részábráján a Q9 állapot helyett Q3 állapot van.
45.
A 115. oldalon a 4.4 ábra felső részén S1 helyett S4 áll. Az ábra alsó részén a C0-ból S0-ba vezető nyíl címkéje c.
46.
A 120. oldalon a 4.13 formula jobb oldalán $(q,x_0{y'}_0B_1x_1{y_1}'B_2\ldots B_nx_n{y_n}',\epsilon)$ áll.
47.
A 124. oldal tetején, a homomorfizmusok megadásánál helyesen h2(c)=y és h2(d)=x áll.
48.
A 124. oldalon a ``Ha egy fordítást ...'' kezdetű bekezdés 4. sorában tehátminden helyett tehát minden írandó.
49.
A 125. oldalon a h1 homomorfizmus megadásánal $h_1(b')=\epsilon$ áll.
50.
A 128. oldalon a 7. bekezdés elején az Azokat az elemeket, ahol ... rész helyett Azok az elemek, ahol... áll.
51.
A 129. oldalon az 5.7 formula után egy sor kimaradt:
Ennek felhasználásával új elemet
52.
A 131. oldalon a táblázat megadása utáni második sorban szerepel a következő mondat: Az a tény, hogy az utolsó csoportban van (5.9) alakú elem.... Igazából nem (5.9) alakú elem van, hanem olyan elem, ami $\{S\ensuremath{\rightarrow}\sigma{\bf .},0\}$ alakú, ahol $S\ensuremath{\rightarrow}\sigma$ egy szabálya a nyelvtannak és S a mondatszimbólum.
53.
A 132. oldalon alulról a 3. bekezdésben, a 4. sorban jobboldalán helyett jobboldala írandó.
54.
A 133. oldalon a táblázat legfelső kockájában E3 áll.
55.
A 135. oldalon az 5. bekezdés 2. sorában nyelvek helyett nyelvtanok írandó.
56.
A 135. oldalon, az 5.1 fejezet utolsó előtti bekezdésének első mondata helyesen:
Szabályosnak mondjuk az olyan elemzőket, ahol a szabályok sorszámának kiadása azon szimbólumok vizsgálatakor történik meg, amely szimbólumokat ezen szabályok generálják.
57.
A 136. oldalon, az 5.1 ábrán a nyíl alá R helyett k írandó.
58.
A 141. oldalon a 8. sorban lévő képletben
$A\ensuremath{\rightarrow}\beta A$ $A\ensuremath{\rightarrow}\alpha A\;\vert\;\epsilon$
helyett
$ A\ensuremath{\rightarrow}\beta \hat A$ $\hat A\ensuremath{\rightarrow}\alpha\hat A\;\vert\;\epsilon$ írandó.
59.
A 143. oldalon a 11. sorban az (5.14) szerinti kifejezések helyett az (5.15) szerinti kifejezések rész írandó.
60.
A 143. oldal lap alján nem az (5.10), hanem az (5.11) és (5.12) állítást ismételjük meg.
61.
A 145. oldalon, a módosított nyelvtan alatt levő sor végén a sorban szó törlendő.
62.
A 145. oldalon a módosított nyelvtan utáni 3. bekezdés eleje helyesen:
``Az első táblácska szerint, miután az $\hat E$ kerül az E szimbólum helyébe, mindkettőnek azonos lesz a követő nyelve. A T lokális követő nyelvét az $\hat E$ generálja. Ha a nemterminális valóban generál, akkor az eredmény a + szimbólum, amennyiben azonban az $\epsilon$-szabály révén az $\hat E$ eltűnik...''
63.
A 145. oldalon a táblácskák feletti második bekezdés 2. sorában algoritnus helyett algoritmus áll.
64.
A 146. oldalon az 5. táblácska nemterminálisa nem $\hat T$, hanem ${\hat T}_2$. Hasonlóan, a 6. táblácska nemterminálisa F2 és nem F.
65.
A 147. oldalon az elemzés leírásakor a 3. sor végén $\{+a)*a,E_1,\hat{}\;1486\}$ helyett $\{+a)*a,{\hat E}_1,1486\}$ áll. Hasonlóan, az 5. sor végén $\{a)*a,aT_1E_1\hat{}\;,\hat1486248\}$ helyett $\{a)*a,{\hat T}_1{\hat E}_1,1486248\}$ áll.
66.
A 148. oldalon, a 8. bekezdés első sorában találkozunk helyett találkoztunk írandó.
67.
A 149. oldal tetején a faktorizálással kapott nyelvtan nem $S\ensuremath{\rightarrow} aS$, $S\ensuremath{\rightarrow}\epsilon$, hanem $S\ensuremath{\rightarrow} a\hat S$, $\hat S\ensuremath{\rightarrow} a\;\vert\;\epsilon$.
68.
A 149. oldalon az 5.2 ábrán a nyíl alatt nem R hanem k áll.
69.
A 150. oldalon alulról a 4. bekezdés 1. sorában kecsegtetett helyett kecsegtet áll.
70.
A 151. oldalon az utolsó előtti bekezdésben mindhárom helyen ${\alpha}_2$ írandó ${\alpha}_i$ helyett.
71.
A 158. oldalon a 20 sorban a sor eleji pontosabban LR(n) nyelvtanok, rész törlendő.
72.
A 158. oldalon az utolsó előtti bekezdésben az `` az összes lehetséges két szimbólumból álló jelsorozat'' rész helyett `` az összes lehetséges legfeljebb két szimbólumból álló jelsorozat'' rész írandó.
73.
A 159. oldalon levő táblázatban a a-hoz tartozó sorban csak az $\epsilon$-oszlopban áll $\cdot >$, a többi kocka üres.
74.
A 162. oldalon a 3. bekezdés 5. sorában nem az (5.24) hanem az (5.25) alakú szabályokról van szó.
75.
A 163. oldal 2. bekezdésének elején nem az (5.28) hanem az (5.29) kifejezésekről van szó.
76.
A 163. oldal 3. bekezdésének első sorában pedig nem az (5.27) és (5.28), hanem az (5.28) és (5.29) kifejezésekből következik, hogy....
77.
A 164. oldalon az 5. sorban a dilammát helyett dilemmát írandó.
78.
A 165. oldalon a csúsztatóképes jelsorozatok halmazát ki kell bővíteni az alábbi sorozatokkal: 1,11,111,1111,1B,11B,A1B,111B,A11B.
79.
A 167. oldalon az 5.3 ábra jobb oldali részábráján a nyíl alá R helyett k írandó.
80.
A 175. oldal tetején a nyelv definíciója:
$\mathcal{L}=\{wcw\;\vert\;w\in {(a\cup b)}^+\}$.
81.
A 184. oldalon a Turing gép specifikációjánál a második sorban a 0000 előtt 1011011 helyett 11011011 áll.
82.
A 195. oldalon a szabályok megadása alatti első sorban igazoljuk helyett igazoltuk áll.
83.
A 203. oldalon az $L_R={\overline{L_P\cup L_Q}}$ helyett $L_R={\overline{L_P}\cup \overline{L_Q}}$ áll.
84.
A 203. oldalon az $L_R={\overline{L_P}\cup \overline{L_Q}}$ helyett $L_R={\overline{L_P\cap L_Q}}$ áll.