Mit kell tudni a CF nyelvtanokkal és nyelvekkel kapcsolatban?


mentesíteni

Láncszabályokat kiküszöbölni

Felesleges szimbólumokat kiküszöbölni

Egy CF nyelvtant CNF-ra hozni

Közvetlen balrekurziót megszüntetni

GNF-ra hozni egy CF nyelvtant

Üres veremmel elfogadó veremautomatát átalakítani állapottal elfogadóvá és viszont

Egy nyelvtanról (szerencsés esetben) belátni, hogy az egyértelmű, vagy azt hogy nem egyértelmű

Egy CF nyelvhez CF nyelvtant adni

CF nyelvhez PDA-t adni

CF nyelvtan által generált nyelvet meghatározni

Röntgenszemű automatával elbánni, azaz átalakítani normális veremautomatává

CF nyelvtanhoz veremautomatát csinálni kétféle módon

Veremautomatához CF nyelvtant szerkeszteni

Két CF nyelv úniójára, konkatenáltjára, tranzitív lezártjára CF nyelvtant adni

Egy CF és egy REG nyelv metszetére veremautomatát adni

A pumpálási lemmát használni annak belátására, hogy bizonyos nyelvek nem CF nyelvek