Algoritmusok elmélete gyakorlat Csima Judit csoportjának

2007 tavasz, gyakorlatvezető: Csima Judit (csima_kukac_cs.bme.hu)


A gyakorlat időpontja és helye: páros tanítási heteken, csütörtökön, 8.15-9.45-ig a J207-ben. Páratlan heteken is lesz ebben az időpontban pótgyakorlat, ezeken az alkalmakon az egy héttel korábbi gyakorlat anyagából nézünk további feladatokat.

A gyakorlatra mindenki hozza magával a feladatgyűjtemény (dvi , postscript, pdf) egy példányát.

A gyakorlatokon feladott feladatok (a feladatgyűjtemény számozása szerint)

Előadás: Minden héten kedden 12-től 14-ig, páratlan heteken még 14-16-ig is, előadó Friedl Katalin (friedl_kukac_sztaki.hu)

Követelmények, tudnivalók jegyszerzésről, aláírásról itt

Tankönyv (nagyon jó, ebben benne van minden, amit tanulunk, néha még annál is több): Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka: Algoritmusok (TYPOTEX kiadó, 1998, új kiadás 2002)


Segédanyagok

Feladatsor (1999) dvi (110K, gzip), postscript(200K,gzip) pdf(380K)
 
Korábbi zárthelyik  dvi (32K, gzip), postscript(70K,gzip), postscript ábrák(8K gzip)

Korábbi vizsgafeladatok  dvi (43K, gzip), postscript(100K,gzip),

Java animációk (Salamon Gábor gyűjteménye)
 
A 2002 tavaszi előadáson vetített anyagok lelőhelye