Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

 

Témakiírás
Processzor / Gép ütemezés

Az ütemezéselmélet egyik fontos területét alkotják azok a problémák, ahol adott feladathalmazt kell egy vagy több egységnyi kapacitású erőforráson (processzor vagy gép) optimálisan vagy közel optimálisan beütemezni adott célfüggvény mellett. A témában kétféle kutatási irány is lehetséges: (i) új polinomiális futásidejű egzakt vagy ahol ez nem lehetséges, approximációs algoritmusok kidolgozása, vagy (2) heurisztikák vagy egzakt algoritmusok tervezése és implementálása a nehéz problémákra. A vizsgálandó problémaosztályokat a jelentkezővel közösen választjuk ki.


Irodalom:


Jacek Blazewicz, Klaus H. Ecker, Erwin Pesch, Günter Schmidt, Jan Weglarz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes, 2nd ed, Springer (2001).


Dr. Wiener Gábor

egyetemi adjunktus

Tel: 463 3162

e-mail: wiener@cs.bme.hu


Dr. Kis Tamás (MTA SZTAKI)

tudományos főmunkatárs

Tel: 2796156

e-mail: tamas.kis@sztaki.hu