Számítástudományi és Információelméleti Tanszék


Doktorandusz témakiírás

Deklaratív programozás


A deklaratív programozás (DP) a számítástudomány azon ága, amely deklaratív programozási nyelvekkel, módszerekkel és eszközökkel foglalkozik. A hagyományos, imperatív, parancsokat alkalmazó nyelvekkel szemben egy deklaratív nyelven írt program kijelentõ módú állításokból áll. Ezzel összhangban egy deklaratív programban a változók egyetlen értéket képviselnek, és nem egy változtatható értékû memóriát, a ciklusok szerepét pedig rekurzív függvények és predikátumok veszik át. A deklaratív nyelvek jelentéstana (szemantikája) viszonylag egyszerûen definiálható, és a végrehajtási mechanizmusuk is értelmezhetõ egy matematikai következtetési folyamatként.

A deklaratív programozás két fõ iránya a logikai programozás (LP) és a funkcionális programozás (FP). Az elõbbi az elsõrendû matematikai logikára, az utóbbi a függvénykalkulusra épít. A logikai nyelvek legelterjedtebb képviselõje a Prolog, míg a funkcionális nyelvek között a LISP, az SML és a Haskell a legnépszerûbb. Léteznek olyan nyelvek is -- pl. a Mercury és a  Mozart -- amelyek mindkét paradigmát támogatják. A logikai programozás  fontos kiterjesztése a korlát-logikai programozás (Constraint Logic Programming, CLP), amely egy adott speciális területen különösen hatékony következtetési módszereket nyújt.

A pályázó feladata bekapcsolódni a tanszéken a deklaratív programozás területén folyó kutatásokba, elsõsorban az alábbi résztémákban:

- Deklaratív nyelvek megvalósítási módszerei (absztrakt interpretáció, részleges kiértékelés, elosztott megvalósítások stb.)

- Különbözõ deklaratív irányzatok egyesítése, hibrid megvalósítások, különös tekintettel a különbözõ korlát-logikai rendszerek együttes alkalmazhatóságának biztosítása.

- A szemantikus világháló alapjául szolgáló leíró logikák (Description Logics) és a logikai programozás integrálása (DLP -- Description Logic Programming).

- Deklaratív nyelvek alkalmazása, pl. adatintegrációs rendszerek fejlesztésében.

A kutatási témák fontos eleme a módszerek gyakorlati alkalmazását bemutató esettanulmányok készítése.

Alapozó irodalom:
Logic, Programming and Prolog (2ed) by Ulf Nilsson and Jan Maluszynski
John Wiley & Sons Ltd., 1995
http://www.ida.liu.se/~ulfni/lpp/

A téma feldolgozásához angol nyelvtudás szükséges.

Dr. Szeredi Péter
egyetemi docens
29-86
szeredi@cs.bme.hu