Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

 

Témakiírás

Matroidelmélet és alkalmazásai

A matroidelmélet a 20. század elsô harmadában alakult ki -- a gráfelmélet és a lineáris algebra közös általánosításaként. A matroidok és általánosításaik, elsôsorban a szubmoduláris függvények, polimatroidok jelentôs szerepet játszanak mind a diszkrét matematika elméletében, mind pedig különbözô (jórészt mûszaki) alkalmazásaiban. Utóbbiak közös jellemzôi hogy gráfelméleti eszközökkel jól leírható módon összekapcsolt lineáris rendszerek kvalitatív tulajdonságait vizsgáljuk. A pályázó feladata bekapcsolódni a tanszéken folyó, ilyen irányú kutatásokba, vagy a matroid- és polimatroid konstrukciók és ezek viszonyai vizsgálatába, vagy pedig ezen eszközök alkalmazásába, elsôsorban a villamosságtan (klasszikus hálózatelmélet kvalitatív kérdései) vagy a statika (rúdszerkezetek merevsége) témakörökben.

Irodalom:

1. D. Welsh: Matroid theory, Academic Press, London 1976

2.E. Lawler: Kombinatorikus optimalizálás - hálózatok és matroidok, Mûszaki Kiadó, Budapest, 1982

3.A. Recski: Matroid theory and its applications in electric network theory and in statics, Springer, Berlin, 1989.

Szükséges nyelvtudás: angol.

Dr. Recski András
egyetemi tanár
25-87
recski@cs.bme.hu