Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

 

Témakiírás

Extremális kombinatorikai problémák

Az extremális kombinatorika egy véges alaphalmaz részhalmazaiból álló, különbözô feltételeknek eleget tevô halmazrendszerek elemszámára adható korlátokat vizsgálja. A feltételek gyakran vonatkoznak két vagy több halmaz metszeteire, azok elemszámára illetve struktúrájára. Érdekes még a korlátokat elérô, vagy minél jobban megközelítô halmazrendszerek konstrukciója is. A korlátok bizonyítására, illetve a konstrukciókhoz hasznosak a (lineáris) algebrai módszerek. A témából az érdeklôdésnek megfelelôen választunk ki egy részterületet.

Irodalom:

1. Bollobás Béla: Combinatorics, Cambridge University Press, 1986.

2. Babai László, Frankl Péter: Linear algebra methods in combinatorics, Dept. of Computer Science, University of Chicago, 1992.

Szükséges nyelvtudás: angol.

Dr. Csákány Rita
egyetemi adjunktus
31-56
csakany@cs.bme.hu